Fuldt hus ved indvielse af forskningscenter DABAI

”Danish Center for Big Data Analytics driven Innovation” (DABAI) hedder et nyt Big Data forskningscenter, der fredag den 27 maj blev indviet på Aarhus Universitet af Niels Chr. Nielsen, dekan for Science and Technology. Institut for Datalogi indtager en central rolle i DABAI, hvor big data vil blive analyseret systematisk til at løse erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer inden for blandt andet offentlig administration, logistik, miljø, uddannelse, fødevarer og landbrugssektoren.

01.06.2016 | Peter Hoffmann

”Danish Center for Big Data Analytics driven Innovation” (DABAI) er et nyt Big Data forskningscenter, der fredag den 27 maj blev indviet på Aarhus Universitet. Her taler Jens Peder Rasmussen, Director of Export, Healthcare at Systematic Software Engineering ved indvielsen. (Foto: Peter Hoffmann)

Hver dag genereres 2,5 trillioner (2,5 efterfulgt af 17 nuller) byte data fra nettet, sociale medier, apps, produktionsapparater og sensorer i byer og bygninger. Det svarer til indholdet på 57,5 milliarder iPads (32 GB) - dagligt. Men mindre end tre procent af de enorme datamængder bliver analyseret og omsat til viden og innovation.

Det vil et nyt samfundspartnerskab kaldet ”Danish Center for Big Data Analytics driven Innovation” (DABAI), nu lave om på. Med et samlet budget på godt 117 mio. kroner vil forskere og erhvervsfolk i DABAI i de næste fire år udvikle effektive og brugbare metoder og værktøjer til at analysere big data. Centret er det første af sin slags i Danmark, hvor store datamængder vil blive brugt systematisk og effektivt til at finde løsninger på udfordringer inden for blandt andet offentlig administration, logistik, miljø, uddannelse, fødevarer og landbrugssektoren.

Mange tilhørere ved åbning

- Den accelererende teknologiske udvikling forandrer vores hverdag med stormskridt. DABAI skal være med til at skabe rum og rammer, hvor entreprenørskab, samarbejde og internationalt udsyn trives, så ideer, viden og teknologier omsættes til levedygtige virksomheder og innovative løsninger til gavn for samfundet, sagde dekan for Science and Technology Niels Chr. Nielsen, da han fredag den 27. maj indviede DABAI i Peter Bøgh Andersen Auditoriet i IT-byen Katrinebjerg.

Auditoriet var spækket med tilhørere, der var kommet for at høre repræsentanter fra universiteter og virksomheder give konkrete eksempler på tidligere projekter om big data, samt hvilke projekter der vil være fokus på i DABAI. Centret vil være under projektledelse af Alexandra Instituttet – en rolle som instituttets adm. direktør, professor Ole Lehrmann Madsen, tog forskud på fredag, da han præsenterede projektets deltagere.

Bedre hospitalslogistik sikrer kortere ventetider

Institut for Datalog på Aarhus Universitet indtager en central rolle i DABAI, og vil indgå i flere projekter inden for DABAIs tre overordnede forretningsområder: Offentlige data, data fra fødevareindustrien og data fra it-baseret læring.

En af initiativtagerne til centret er Kaj Grønbæk, Professor på Institut for Datalogi, der har hovedansvaret for ”Interactive Visual Analytics” forskningsområdet. I det tidligere projekt PosLogistics, har han sammen med den aarhusianske it-virksomhed Systematic og Universitetshospitalerne i Aarhus og Aalborg, udviklet et service-logistiksystem baseret på indendørs positionering, som har forbedret primært portør-relateret logistik.

I DABAI tager Kaj Grønbæk og Systematic dette arbejde videre til analyse af store mængder af anonymiserede patientflow-data for at forstå hele det detaljerede patientflow og forbedre patientforløbet hele vejen igennem hospitalet. Målsætningen er at få færre aflyste operationer, kortere ventetider, bedre udnyttelse af ressourcer - og dermed bedre behandling af patienterne.

Geodata kan bruges til at forudsige oversvømmelser

En anden initiativtager til DABAI fra Institut for Datalogi er Professor Lars Arge, der har hovedansvaret for et af projektets fokusområder "offentlige data". Lars Arge er også er centerleder for Danmarks Grundforskningsfond Center for Massive Data Algorithmics (MADALGO) ved Aarhus Universitet.

Baseret på algoritmisk forskning har Lars Arge sammen med firmaet SCALGO tidligere udviklet et unikt online værktøj kaldet ”SCALGO Live” til at forudsige oversvømmelser. I DABAI-projektet skal Lars Arge og SCALGO sammen med blandt andet Orbicon, Region Midtjylland, DMI og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering arbejde på at udvikle værktøjer. der sætter stat, kommuner og forsyninger i stand til at forudsige oversvømmelser og reducere negative følgeeffekter af klimaforandringer. Værktøjerne giver mulighed for at opdatere og interagere med data og simulere konsekvenser af vandstigninger og skybrud. Det betyder, at beslutninger omkring, hvor det giver den største effekt at investere i værn mod klimaforandringer og oversvømmelse, kan træffes på et meget sikkert grundlag.

FAKTA om DABAI

DABAI står for ”DAnish Center for Big Data Analytics driven Innovation”. Projektet ledes af Alexandra Instituttet og resten af kernen er de datalogiske institutter på Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet samt virksomhederne Systematic, Visma, BusinessMinds og Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Region Midt. Endelig er der en lang række andre private og offentlige virksomheder involveret i konkrete case-aktiviteter i centeret.

Formålet med samarbejdet er at udvikle generelle teknikker og metoder inden for analysealgoritmer, machine learning og interaktiv visuel analyse, der kan genbruges på tværs af en række cases i tre forretningsområder: Offentlige data, data fra fødevareindustrien og data fra it-baseret læring – tre områder hvor de mange involverede virksomheder i DABAI har et klart forretningspotentiale.

DABAIs budget på godt 117 mio. kr. dækker i første omgang en fireårig periode fra marts 2016. Heraf er 45 mio. kr. finansieret af bevilling fra Innovationsfonden, resten er egenfinansierede bidrag fra de deltagende partnere, herunder fem mio. kroner i direkte støtte fra Region Midt.

Mere info om DABAI på projektets hjemmeside

Medarbejdere
89573 / i31