Geologer får millioner fra DHRTC til at undersøge Nordsøens oliereservoirer

Tre forskere fra Institut for Geoscience har fået en bevilling på 7,2 millioner kr. fra Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC).

05.01.2018 | Christina Troelsen

Forskningsprogrammet Tight Reservoir Development under Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) har som mål at opnå en bedre forståelse af Nedre Kridt-oliereservoiret i Nordsøen. (Foto: Joachim Rode, DHRTC)

Samlet budget for DHRTC-projekter på AU. Kun projekter med en underskrevet samarbejdsaftale er inkluderet. (Figur: Gülnur Dogan)

Lektor Ole Rønø Clausen, lektor Stéphane Bodin og adjunkt Katrine Juul Andresen fra Institut for Geoscience har fået 7,2 millioner kr. fra Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC), under forskningsprogrammet Tight Reservoir Development.

Bevillingen er et resultat af en fælles projektansøgning inden for et konsortium kaldet LOCRETA, som omfatter fire ud af fem partnerinstitutioner i DHRTC (AAU, AU, DTU, GEUS og KU).

Forskerne fra Aarhus Universitet arbejder hovedsagelig på den tektoniske udvikling, strukturelle modelleringer samt sedimentologiske og stratigrafiske kontroller af egenskaberne for reservoirer med lav gennemtrængelighed, de såkaldte tætte reservoirer. En forbedret forståelse af disse reservoirer forventes at øge olieudnyttelsespotentialet fra Nedre Kridt-reservoiret i den danske del af Nordsøen.

Med denne bevilling er det samlede beløb, som DHRTC har tildelt AU, mere end 30 millioner kroner (se figur). DHRTC-projekterne involverer i øjeblikket fire AU-institutter: Institut for Geoscience, Institut for Bioscience, Institut for Kemi og Institut for Ingeniørvidenskab.

For mere information om DHRTC-projekter og finansieringsmuligheder, besøg DHRTCs hjemmeside eller kontakt AU's lokale kontaktperson for DHRTC, Gülnur Dogan gulnur@geo.au.dk

Medarbejdere
89573 / i31