Høring om deling af ST er nu afsluttet

Forslaget om deling af Science and Technology i to fakulteter har været sendt i høring på hele AU, og høringsprocessen er nu afsluttet. Bestyrelsen behandler forslaget om deling den 7. juni.

21.05.2019 | Christina Troelsen

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Efter grundige drøftelser mellem rektor, dekanat og institutledere på ST og input fra en lang række medarbejdermøder, blev forslaget til, hvordan ST kan deles i to nye fakulteter, sendt i høring den 26. april. Høringen er nu afsluttet.

Rektor Brian Bech Nielsen takker alle for de indsendte høringssvar.

”Der er kommet mange gode og konstruktive indmeldinger og kommentarer. Modellen for deling af ST er overvejende blevet positivt modtaget, og der har været en god dialog på alle niveauer. Jeg vil nu nærlæse høringssvarene, inden vi laver det endelige forslag til bestyrelsen,” siger Brian Bech Nielsen

På ST har alle institutter, Akademisk Råd, det administrative center, dekansekretariatet, FSU, FAMU, studienævn og de studerende været inddraget i høringen. På universitetets tre andre fakulteter har relevante parter været inddraget, herunder fakultetsledelsen, de akademiske råd og samarbejdsudvalg. Derudover er LEA, ASU, HSU og studenterorganisationerne blevet hørt.

Bestyrelsen behandler forslaget på bestyrelsesmødet den 7. juni. Såfremt bestyrelsen godkender forslaget, vil der i efteråret blive nedsat en række arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til den fremtidige administrative understøttelse af de to nye fakulteter.  

Læs mere på ST's side om fremtidig organisering

Medarbejdere
89573 / i31