Horizon 2020-bevilling til forbedring af affaldssystemer

Seniorforsker Marianne Thomsen, Institut for Miljøvidenskab, har modtaget en Horizon 2020-bevilling på 6,7 millioner til projektet DECISIVE - DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE.

31.08.2016 | Christina Troelsen

Nyt forskningsprojekt skal forbedre affaldssystemerne for at mindske byernes miljøpåvirkninger. (Foto: Colourbox)

Det er i stigende grad populært at bo i byerne, og det fører til befolkningstilvækst i byområderne og stigende efterspørgsel på fødevarer og energi. Dermed bliver affaldshåndtering i byerne også mere og mere udfordrende, både med hensyn til logistik, miljø og sundhed.

Det betyder at affaldssystemerne skal forbedres for at mindske byernes miljøpåvirkninger og bidrage til at gøre byområderne mere modstandsdygtige over for fødevarekriser og problemer med energiforsyning.

Forskningsprojektet DECISIVE går ud på at ændre det nuværende omsætning af organisk stof (fødevarer, planter, etc.), energi og bioaffald i byerne i retning af en mere cirkulær økonomi, og at vurdere virkningerne af disse ændringer i forhold til hele affaldsområdet. 

Det skal ske bl.a. ved at fremme borgernes bevidsthed om omkostningerne og værdierne ved affald og fremme brugen af vedvarende energi.

Læs mere om projektet

For yderligere oplysninger kontakt:

Seniorforsker Marianne Thomsen
Institut for Miljøvidenskab
mth@envs.au.dk.

Medarbejdere
89573 / i31