Hvem skal have en ST Award 2016?

Fakultetet uddeler traditionen tro seks medarbejderpriser i forbindelse med sommerfesten. Du har nu mulighed for at indstille en kollega, som har ydet en ekstraordinær indsats.

17.03.2016 | Christina Troelsen

Har du en kollega, som har leveret en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats i løbet af det akademiske år 2015-16? Så er det måske ham eller hende, der skal modtage en af de seks ST Awards, som uddeles ved sommerfesten fredag d. 27. maj 2016.

Alle medarbejdere ved ST har mulighed for at indstille kolleger til hver af nedenstående kategorier:

  • ST Science Award 2016: Tildeles et fremragende forskningsresultat
  • ST Industrial Collaboration Award 2016: Tildeles et fremragende erhvervssamarbejde
  • ST Education Award 2016: Tildeles en fremragende underviser/undervisningsinitiativ
  • ST Talent Award 2016: Tildeles en fremragende ph.d.-studerende
  • ST Public Sector Consultancy Award 2016: Tildeles en fremragende indsats ift. myndighedsbetjening
  • ST TAP Award 2016: Tildeles en fremragende TAP-indsats

Indstillingen sendes via institutleder, hvis du er ansat på et institut, eller administrationschefen for ansatte i administrationscentret.

Indstillingen skal udarbejdes på engelsk og må maks. fylde en side. Kandidatens CV skal vedlægges.

Indsendes senest onsdag d. 20. april 2016 til institutleder/administrationschef.


Medarbejdere
89573 / i31