Institutlederne på Bioscience fortsætter

Peter Henriksen og Hans Brix har fået forlænget deres ansættelse som institutledere for en treårig periode fra 1. juni 2017 til 2020.

23.05.2017 | Christina Troelsen

Hans Brix og Peter Henriksen har fået forlænget deres ansættelse som institutledere ved Institut for Bioscience frem til 2020. Foto: AU Foto

Peter Henriksen og Hans Brix blev ansat som institutledere på Institut for Bioscience i 2014. De leder instituttet sammen, men med hensyn til økonomi og personale har Peter Henriksen ansvar for Bioscience Roskilde, Kalø og Silkeborg, mens Hans Brix har ansvar for Bioscience Aarhus. 

Både Peter Henriksen og Hans Brix er botanikere. Hans Brix har siden 2006 været professor i plantebiologi og var i mere end 10 år sektionsleder for plantebiologerne på det tidligere Biologisk Institut. Han blev viceinstitutleder i 2013 og kort efter konstitueret som institutleder sammen med Peter Henriksen. I 2014 blev han ansat som institutledere for en treårig periode.

Hans Brix er specialiseret i akvatiske planters økofysiologi med særligt fokus på vådområder, søer og vandløb, og han arbejder både grundvidenskabeligt og anvendt. Det sidste involverer blandt andet brugen af naturlige og konstruerede vådområder til spildevandsrensning.

Peter Henriksen er botaniker med speciale i toksiske alger. Han har særligt arbejdet med kemiske analyser af blågrønalgers toksiner samt pigmenter fra fytoplankton. Siden 2005 har han haft lederstillinger, først i det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser og fra 2011-2013 som viceinstitutleder i det nyetablerede Institut for Bioscience. Han blev konstitueret som institutleder sammen Hans Brix i 2013 og blev i 2014 ansat som institutleder for en treårig periode.

Peter Henriksen har i en årrække sideløbende været leder af det marine fagdatacenter, der blandt andet sikrer fagligheden i Miljøministeriets nationale miljø- og naturovervågningsprogram.

Medarbejdere
89573 / i31