Nyt forskningsprojekt skal afsløre sociale edderkoppers antimikrobielle hemmeligheder

Tre professorer fra Science and Technology har sammen med en tysk kollega modtaget 14,7 mio kroner fra Novo Nordisk Fondens Interdisciplinary Synergy Programme til at forske i sociale edderkopper som kilde til nye antimikrobielle stoffer.

16.03.2017 | Christina Troelsen

Forskergruppen består indtil videre af (fra venstre): Marie Lund (post doc, Mikrobiologi), Jesper Bechsgaard (forsker, Molekylær Genetik), Mette Marie Busck (PhD studerende, Mikrobielle Symbionter), Thomas Vosegaard (Professor i Kemi, projektleder), Trine Bilde (Professor i Biologi, projektleder), Andreas Schramm (Professor i Mikrobiologi, projektleder), Virginia Settepani (post doc, Biologi), Michael Lalk (Professor i Biokemi, Greifswald Universität, projektleder).

Professor Trine Bilde, Institut for Bioscience (Genetik, Økologi og Evolution), Andreas Schramm, Institut for Bioscience (Mikrobiologi og Center for Geomikrobilogi), og Thomas Vosegaard, Institut for Kemi og iNano har sammen med deres tyske kollega professor Michael Lalk fra University of Greifswald fået en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til et nyt interdisciplinært forskningsprojekt, som går ud på at undersøge, om der hos sociale edderkopper findes nogle antimikrobielle stoffer, der kan udvikles til nye antibiotika antimikrobielle stoffer, der kan udvikles til nye antibiotika. 

Antibiotikaresistens er en global trussel for folkesundheden, fordi sygdomsfremkaldende bakterier udvikler og spreder resistens hurtigere end nye antibiotika bliver udviklet. De fleste kendte antibiotika er fundet i forrige århundrede ved at screene jordbakterier, og behovet for nye antibiotika fordrer, at vi tager nye metoder i brug og leder andre steder i naturen.

Naturen indeholder et væld af mulige kilder til opdagelsen af nye antimikrobielle stoffer, og i dette projekt vil forskerne undersøge en mere eksotisk, men særligt lovende af disse naturlige ressourcer, nemlig sociale edderkopper. Sociale edderkopper lever tæt sammen i store grupper, de deles om fødeemner og yngelpleje, og har derfor høj risiko for at sprede sygdomsfremkaldende bakterier imellem sig. Samtidig er de indavlede og har ekstremt lav genetisk variation, derfor er de sandsynligvis beskyttede imod sygdomsfremkaldende bakterier gennem en symbiose med mikrober, der udgør et ’mikrobielt forsvar’ mod de skadelige bakterier.

Forskernes hypotese er, at dette forsvar indeholder nye antimikrobielle stoffer, der kan udvikles til nye antibiotika. I projektet vil de benytte en kombination af et nyt biologisk system med nye mikrobielle screeningsmetoder og kemiske analysemetoder til at søge efter nye stoffer med antibiotiske egenskaber.

Kontaktoplysninger:

Professor Trine Bilde
Institut for Bioscience - Genetik, Økologi og Evolution
Mail: trine.bilde@bios.au.dk 

Professor Andreas Schramm
Institut for Bioscience - Mikrobiologi og Center for Geomikrobiologi
Mail: andreas.schramm@bios.au.dk

Professor Thomas Vosegaard
Institut for Kemi og Interdisciplinary Nanoscience Center
Mail: tv@chem.au.dk 

 

 

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31