Kommercialiseringsinitiativer godt i gang inden for ST’s grønne område

Første fase af ST’s fokus på at kommercialisere teknologier inden for det grønne område har resulteret i ikke mindre end 66 forslag. Nu skal der arbejdes videre med forretningsplanerne for de mest oplagte idéer.

24.08.2017 | Anne-Mette Siem

I foråret indledte fakultetet et samarbejde med JB Equity, der har stor erfaring med at etablere virksomheder inden for det grønne område i samarbejde med universiteter, med det formål at identificere muligheder for at kommercialisere teknologier udviklet på ST inden for området.

Første fase af samarbejdet har handlet om at ideudvikle og identificere ideerne til kommercialisering inden for området. Det er sket via en række møder og workshops med forskere  fra institutterne for Agroøkologi, Husdyrvidenskab, Fødevarer, Molekylærbiologi og Genetik, Ingeniørvidenskab, Miljøvidenskab og Bioscience.

En arbejdsgruppe med JB Equity, TTO  og ST med business manager Jan Mousing i spidsen har arbejdet videre med de mange forslag. De er blevet vurderet ud fra forskellige kriterier og hvor det har givet mening, er nogle idéer blevet slået sammen.

Det har resulteret i en shortlisting på 15 forslag, der går videre til anden fase. De øvrige forslag bliver i ”idébanken” foreløbig. Der blive lavet en forretningsplan for de udvalgte forslag og de mest oplagte vil herefter blive ført videre mod etablering af en virksomhed.

”Jeg er meget overvældet over, at der er kommet så mange gode forslag. Det er super positivt, og afspejler at ST har et stort potentiale inden for kommercialisering”, siger prodekan Kurt Nielsen.

JBE og ST besluttede på mødet den 15. august, at fase to igangsættes med det samme og  og samarbejdet med at kommercialisere løber foreløbig frem til 31. januar 2018. 

”Jeg har store forventninger til samarbejdet med JBE, og jeg håber, at vi i løbet af det næste år er i stand til at tiltrække investorer og kommercialisere nogle at de spændende teknologier, som vores forskere har udviklet”, siger dekan Niels Chr. Nielsen.

Læs mere om samarbejdet med JB Equity og kommercialiseringsindsatsen.

 

 

Medarbejdere
89573 / i31