Lektor emeritus Karen Luise Knudsen udnævnt til æresdoktor

Karen Luise Knudsen, lektor emeritus ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, har fået tildelt titlen som æresdoktor ved Lunds Universitet i Sverige. Et samarbejde med Lunds Universitet om forskning i Østersøens udvikling gennem de seneste 130.000 år har blandt andet dannet baggrund for udnævnelsen.

11.05.2015 | Anne Mette Skovbo Rasmussen

Karen Luise Knudsen (Foto: privat)

I 1969 blev Karen Luise Knudsen kandidat i geologi ved Aarhus Universitet. Nu, 46 år senere, er lektor emeritus Karen Luise Knudsen blevet udnævnt til æresdoktor ved Lunds Universitet i Sverige. I mellemtiden har hun blandt andet arbejdet med udforskning i Østersøen, i de seneste år i forbindelse med det baltiske IODP-projekt (International Ocean Discovery Programme). Netop disse forskningsprojekter har været baggrunden for Karen Luise Knudsens udnævnelse til æresdoktor.

Karen Luise Knudsen har gennem hele sin forskerkarriere forsket i geologisk historie –  specielt klimaudviklingen gennem de seneste cirka to millioner år. Specielt har forskningen bestået af arbejde med materiale fra borekerner, der hentes op fra havbunden langs Nordvesteuropas kyster og i den nordlige del af Atlanterhavet. Formålet med undersøgelserne er at bidrage til forståelsen af de naturlige klimaændringer, der hele tiden foregår på jordkloden

Æresdoktorudnævnelsen markeres med en doktorpromotion i Lunds Domkirke for alle nyudnævnte æresdoktorer, doktorer og professorer den 29. maj.

Medarbejdere
89573 / i31