Lettere adgang til investering

Innovationsfonden er klar med 1,6 mia. kr. i risikovillig kapital til forskere og virksomheder med gode ideer. Interessen var stor, da fonden i denne uge præsenterede sig på AU.

25.03.2015 | Peter F. Gammelby

Præsentationen af Innovationsfonden var særdeles velbesøgt, og spørgelysten var stor. Foto: Peter F. Gammelby

Arbejdsgangen er gjort så ubureaukratisk, smidig og effektiv som muligt, pointerede Thomas Bjerre. Foto: Peter F. Gammelby

Innovationsfonden. Så behøver du kun at søge ét sted.

Den 1. april 2014 blev Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation lagt sammen i Innovationsfonden, der skal fungere som en one-stop-shop for investeringer i bl.a. anvendt forskning og innovationsprojekter.

Investeringer er nøgleordet. Det er ikke støtte i traditionel forstand, understregede pressechef Thomas Bjerre og chefkonsulent Klaus Rosenfeldt Jakobsen, da de i et velbesøgt Tvillingeauditorium tirsdag den 24. marts fortalte om, hvad Innovationsfonden har på hylderne.

Det er heller ikke investeringer i finansiel forstand, for fonden kræver hverken ejerandele eller kontant forrentning.

”Innovationsfonden fokuserer på det enkelte projekts muligheder for at skabe vækst, arbejdspladser og uddannelse i Danmark – altså hvad der er i det for samfundet. Men den er også risikovillig; vi er klar til at investere i ideer, som andre ikke kan se endnu,” sagde Thomas Bjerre.

Innovationsfonden har grundlæggende seks forskellige typer investeringer på hylderne, men ansøgere behøver kun at aflevere én ansøgning pr. projekt, så sørger medarbejderne for at finde frem til de rette kasser.

”Arbejdsgangen er gjort så ubureaukratisk, smidig og effektiv som muligt,” pointerede Thomas Bjerre.

De seks investeringstyper:

  • Store projekter (5-30 mio, i særlige tilfælde op til 50 mio) med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Alle deltagere skal være med til at finansiere projektet, og fonden bidrager med højst 75 pct. af budgettet.
  • Samfundspartnerskaber - private virksomheder, offentlige forskningsinstitutioner og myndigheder samarbejder om at udvikle nye innovative løsninger med udgangspunkt i konkrete samfundsudfordringer.
  • Innobooster - små og mellemstore virksomheder med gode idéer, som kun kan føres ud i livet ved hjælp af ny viden. For tiden kan der investeres op til en kvart mio. kr. i et projekt, men senere åbnes mulighed for at investere mellem en halv og fem mio. kr. i større InnoBooster-projekter.
  • Erhvervsforsker – investering i erhvervs-ph.d- og erhvervs-postdoc-projekter. I begge forløb ansættes kandidaten i en privat virksomhed og indskrives på eller arbejder sammen med en offentlig forskningsinstitution. Kandidaten arbejder på det samme forskningsprojekt begge steder.
  • Iværksætterpilot – nyuddannede med gode ideer kan få mentor, workshopforløb, kontor- og mødefaciliteter, et månedligt stipendium på 14.473 kr. i 12 mdr. samt tilskud på 35.000 til rådgivning, materialer og udstyr.
  • Internationale samarbejder - samfinansierede projekter med flere deltagende lande, Internationale netværk og bilaterale samarbejder med vækstlande.

 

”Vi dækker hele værdikæden, det skulle være let for jer at finde plads i den. Når man er nået så langt at man er klar til at søge, sker det gennem e-grant, og i de store projekter søger man i to faser. Den første er som et kortfattet, præcist og effektivt salgs-pitch, der skal overbevise fondens bestyrelse om, at projektet er værd at investere i. Der skal virkelig være knald for skillingen i den ansøgning, for bestyrelsen stiller ikke opklarende spørgsmål,” sagde Klaus Rosenfeldt Jakobsen.


Læs mere om Innovationsfonden og investeringsmulighederne på Innovationsfonden.dk

Du kan hente en pdf-version af powerpoint-præsentationen (på engelsk) fra arrangementet her

Science and Technology, Medarbejdere
89573 / i31