Mads Forchhammers bog om Zackenberg-stationen udkommer i dag

Mads C. Forchhammers kunstneriske bog "Zackenberg - on the edge of winter" om Aarhus Universitets forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland giver et spændende indblik i forskernes liv og feltarbejde i Højarktis.

30.08.2013 | Peter Bondo Christensen

Mads C. Forchhammers stemningsfulde og kunstneriske sort-hvide fotografier skildrer livets gang for en lille robust flok af forskere, der udfordrer den højarktiske vinter. Foto: Mads C. Forchhammer

Foto: Mads C. Forchhammer

Foto: Mads C. Forchhammer

Foto: Mads C. Forchhammer

Foto: Mads C. Forchhammer

Foto: Mads C. Forchhammer

Bogen "Zackenberg - on the edge of winter" giver et unikt portræt af vinteren på en af de mest isolerede forskningsstationer i Arktis. Med sit kamera tager Mads C. Forchhammer os på en sjælden rejse ind i den monokromatiske vinterperiode på forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland. Hans stemningsfulde og kunstneriske sort-hvide fotografier skildrer livets gang for en lille robust flok af forskere, der udfordrer den højarktiske vinter - en periode som mange finder trist, måske endda fjendtlig.

Grønland spillet en helt central rolle både i Mads’s professionelle og kunstneriske liv siden det første familiebesøg til Narsaq i 1980erne. Efter en 3-årig ansættelse ved vejrstationen ’Danmarkshavn’ som radiosondeassistent, blev han uddannet som biolog ved Aarhus Universitet og har siden da arbejdet med forskning i Grønland. Kameraet har altid været en fast følgevend på hans ture, men det er først i de senere år, at Mads har manifesteret sig inden for fine-art photography, hvor flere af hans billeder er publiceret i internationale fotomagasiner og web-sites.

Bogen udgives fredag d. 30. august, 2013 på Aarhus Universitetsforlag og har modtaget økonomisk støtte fra Aarhus Universitet. 

Kontakt

Mads C. Forchhammer, Professor ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, tilknyttet Arctic Research Center, tlf. 87158708, mail: mcf@dmu.dk

Information om billeder kan findes på Mads Forchammers facebookside

 

Science and Technology, Udgivelse, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31