Midler uddeles fra Kølpin Ravns legat

Legat fra botaniker og plantepatologen Frederik Kølpin Ravn uddeles i 2015. Ansøgninger skal fremsendes inden 20. april 2015.

27.03.2015 | Janne Hansen

Midler fra Kølpin Ravns Legat uddeles fortrinsvis til yngre forskere eller specialestuderende, der beskæftiger sig med plantepatologisk forskning. Foto: Mogens Støvring Hovmøller

Plantepatologiske studier eller forskning inden for botanikken kan komme i betragtning til legatet fra Kølpin Ravn, som uddeler mellem fire og seks legatportioner á maksimalt 10.000 kroner af legatets midler i 2015.

 

Legatets midler uddeles fortrinsvis til yngre forskere eller specialestuderende, der beskæftiger sig med plantepatologisk forskning.

 

Et krav for at komme i betragtning til legatet er, at ansøgninger skal indeholde en udførlig redegørelse for formålet og budget for den ansøgte aktivitet skal vedlægges. Uspecificerede ansøgninger afvises.

 

Det skal i ansøgningen endvidere oplyses, om der er søgt støtte til formålet fra anden side. Der vil generelt ikke kunne fås støtte til arrangementer m.v., der har fundet sted på det tidspunkt, ansøgningen behandles af bestyrelsen.

 

Der kan opnås støtte til længerevarende studieophold i udlandet, deltagelse i studie- og kongresrejser samt ph.d.- og andre kurser. Kongresrejser støttes kun såfremt ansøgeren deltager med indlæg eller poster.

 

Bevillingstilsagnet bortfalder efter et år, medmindre andet aftales. Henvendelse herom rettes til formanden for legatets bestyrelse.

 

Ansøgninger skal senest 20. april 2015 indsendes til formanden for legatets bestyrelse:

Særlig rådgiver Jørgen B. Jespersen, Science and Technology, Aarhus Universitet, telefon 21 23 16 53, e-mail: jorgenb.jespersen@agrsci.dk.

 

Ansøgningsskema 2015

 

Fakta:

Frederik Kølpin Ravn (1873-1920) var en dansk botaniker og plantepatolog. Han forsvarede doktorgraden i 1900 og blev i 1907 professor i plantepatologi. I 1913 blev Frederik Kølpin Ravn leder for Statens Plantepatologiske Forsøg og var endvidere involveret i oprettelse af det plantepatologiske laboratorium i Lyngby.

 

Legatets formue er tilvejebragt ved en sammenlægning af professor dr. Frederik Kølpin Ravns Legat og Ernst Grams Mindelegat.

 

Billedtekst:

 

 

Medarbejdere
89573 / i31