Millionbevilling skal sikre rent vand

Kampen for at sikre rent vand til verdens voksende befolkning har nu fået en saltvandsindsprøjtning – eller rettere en grundvandsindsprøjtning. Et stærkt erhvervssamarbejde mellem virksomheden SkyTEM Surveys og Aarhus Universitet har netop fået 15 millioner kroner fra Højteknologifonden til at udvikle avanceret teknologi til at kortlægge undergrundens grundvandsmagasiner.

16.12.2013 | Mette Helm

Et helikopterbåret, geofysisk udstyr, som kan scanne undergrunden helt ned til 500 meters dybde, og dermed kortlægge grundvandsmagasinerne, skal løfte udfordringen med at finde rent drikkevand i varierende geologiske områder. (Foto: Anders Vest Christiansen, Aarhus Universitet)

Adgangen til rent vand er en af de største globale udfordringer, vi står overfor som verdenssamfund. Og udfordringen bliver kun større i takt med, at befolkningen vokser og klimaforandringerne trækker sine tydelige spor. Et vigtigt skridt på vejen mod at løse denne udfordring er at få overblik over grundvandsressourcerne. Det skridt er Aarhus Universitet og SkyTEM Surveys nu ved at gøre klar til at tage. Takket være en bevilling på 15 millioner kroner fra Højteknologifonden har de nu fået midlerne til at videreudvikle et helikopterbåret, geofysisk udstyr, som kan scanne undergrunden helt ned til 500 meters dybde og dermed kortlægge grundvandsmagasinerne.

”Systemet fungerer ved, at en stor ramme med et areal på flere hundrede kvadratmeter bliver spændt ud under en helikopter. På rammen monteres en masse ledninger, som får strøm fra en generator, så den bliver til en kæmpe elektromagnetisk spole. Den elektriske strøm i spolen skaber et kraftigt elektromagnetisk felt, og hvis man hurtigt slukker for strømmen, vil Jorden helt naturligt forsøge at kompensere for ændringen ved at lave et nyt elektromagnetisk felt. Ved at måle på dette nye felt kan vi fastslå strømledningsevnen i Jordens geologiske lag, og de data kan omsættes til modeller over undergrundens sammensætning,” forklarer professor Esben Auken fra Aarhus Universitet, som er medansvarlig for projektet.

På baggrund af disse modeller kan forskerne se, hvor grundvandet befinder sig. Den viden kan de bruge til at sikre en bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcerne.

Midlerne fra Højteknologifonden skal både bruges til at udvikle avancerede, luftbårne instrumenter med uovertruffen nøjagtighed til kortlægning af undergrunden og til at udarbejde nye metoder til geofysisk modellering af undergrunden i 3D. Men derudover har projektet også til formål at konsolidere den private virksomhed SkyTEMs ledende position på markedet.

”Markedet for grundvandsforsyning vokser hurtigt og har aktuelt en estimeret værdi på 2800 milliarder kroner på verdensplan med en årlig vækst på seks til otte procent. SkyTEM Surveys har oplevet en markant stigning i efterspørgslen på vores teknologi de seneste år. Projektet vil løfte teknologien til en ny højde, så SkyTEM Surveys fremover vil kunne kortlægge grundvands- og drikkevandsresurser under meget forskelligartede geologiske forhold i hele verden, og samtidig vil det understøtte virksomhedens ledende position på dette felt,” siger Flemming Effersø, administrerende direktør i SkyTEM Surveys.

Forskningsprojektet, som Højteknologifonden nu har bevilget midler til, løber indtil udgangen af 2017.

Kontakt

Professor Esben Auken, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, mail: esben.auken@geo.au.dk, tlf. 8715 6383/2899 2587.

Adjunkt Jakob Juul Larsen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, mail: jjl@iha.dk, tlf. 4189 3273

Administrerende direktør Flemming Effersø, SkyTEM Surveys ApS, tlf. 8620 2050

Læs mere

Science and Technology, Institut for Geoscience, Institut for Ingeniørvidenskab, Bevilling, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31