Navnene på de to nye fakulteter er faldet på plads

Faculty of Technical Sciences og Faculty of Natural Sciences bliver navnene på de to fakulteter, der opstår, når Science and Technology bliver delt.

05.07.2019 | Anne-Mette Siem

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Fakultetsledelsen på ST har på fakultetsledelsesmødet 4. juli foreslået, at de to fakulteter kommer til at hedde Faculty of Technical Sciences og Faculty of Natural Sciences.

Universitetsledelsen med rektor i spidsen har nikket ja til de to navne.

Nedenfor ses fordelingen af institutter, institutlignende centre samt de nationale centre på de to nye fakulteter. 

Faculty of Technical Sciences består af:
Institut for Agroøkologi
Institut for Bioscience (RKS)
Institut for Husdyrvidenskab
Institut for Miljøvidenskab
Institut for Fødevarer
Institut for Ingeniørvidenskab
Aarhus University School of Engineering (ASE)
DCA -Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer 
DCE -Nationalt Center for Miljø og Energi 

Faculty of Natural Sciences består af:
Institut for Bioscience (AAR)
Institut for Datalogi 
Institut for Fysik og Astronomi
Institut for Geoscience
Institut for Kemi
Institut for Matematik
Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)
Institut for Molekylærbiologi og Genetik*

*) Afklaring vedr. placering af Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning samt Sektionen for Afgrødegenetik og Bioteknologi er endnu ikke faldet på plads. 

Medarbejdere
89573 / i31