Ny adjungeret professor i geomikrobiologi ved Institut for Bioscience

Professor i geomikrobiologi Andreas Kappler fra universitetet i Tübingen, Tyskland, er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

14.12.2015 | Christina Troelsen

Professor Andreas Kappler fra Tübingen i Tyskland er ny adjungeret professor ved Institut for Bioscience. (Privatfoto)

Andreas Kappler har en kandidatgrad i kemi 1997 fra Universitetet i Konstanz, Tyskland. Han skiftede derefter til mikrobiologi ved samme universitet, hvorfra han fik en ph.d.-grad i 2000 i miljø-mikrobiologi og mikrobiel økologi. Han var efterfølgende postdoc i Schweitz ved  Federal Institute for Environmental Science and Technology (EAWAG / ETH) Zürich og i Californien ved California Institute of Technology, Pasadena.

Han opnåede et tysk Emmy-Noether-stipendium 2004-2008 fra det tyske forskningsråd, DFG, som gjorde ham i stand til at etablere en forskergruppe på Institute for Geoscience ved universitetet i Tübingen, hvor han har arbejdet siden. I 2008 fik han et professorat samme sted finansieret af det tyske Stifterverband, og i 2014 blev han fastansat som professor i geomikrobiologi. I 2012 blev han tildelt et af de prestigefyldte ERC Starting Grants fra Det Europæiske Forskningsråd.

Andreas Kappler er i dag leder af en stor og meget aktiv ung forskningsgruppe, der omfatter fire postdocs og femten ph.d.-studerende. Det primære fokus for hans aktuelle forskning er biogeokemi, økologi og fysiologi af mikroorganismer, som lever af at omsætte jernforbindelser i vandige miljøer. Han og hans gruppe studerer disse mikroorganismers mangfoldighed og aktivitet ved hjælp af dyrkningsbaserede og molekylærbiologiske metoder. Deres arbejde omfatter endvidere biogeokemiske processer i vandsøjlen og i sedimenter, både i søer og i havet, og den rolle, de vigtigste geomikrobiologiske processer spiller i forhold til klimaforandringerne. I alle disse undersøgelser anvender gruppen meget tværfaglige tilgange, der spænder fra fysiologiske studier af bakteriekulturer over DNA-/RNA-baserede teknikker til avancerede, kemisk-analytiske teknikker med høj rumlig opløsning.

Andreas Kappler har besøgt Institut for Bioscience i Aarhus mange gange i de seneste år, enten som foredragsholder ved seminarer eller som deltager i hans studerendes feltarbejde, og der er etableret et godt videnskabeligt samarbejde. For tiden udfører en af Andreas Kapplers ph.d.-studerende, som professor Bo Barker Jørgensen er medvejleder for, sit feltarbejde i de marine områder omkring  Aarhus, og også en del af laboratoriearbejdet foregår i Aarhus. Til næste år starter en postdoc fra Andreas Kappler's gruppe som postdoc i Aarhus, og yderligere samarbejdsprojekter er planlagt, bland andet med forskning i den arktiske havbund.


Andreas Kappler holder tiltrædelsesforelæsning 7. januar 2016 kl. 15.15 i Auditorium F, Ny Munkegade, bygn. 1534, Aarhus Universitet. Se mere.

Medarbejdere
89573 / i31