Ny professor er ekspert i luftforurening

Ole Hertel er udnævnt til professor i vurdering af befolkningens udsættelse for luftforurening ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, pr. 1. marts 2017.

16.03.2017 | Christina Troelsen

Ole Hertel er udnævnt til professor i vurdering af befolkningens udsættelse for luftforurening ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet pr. 1. marts 2017. (Privatfoto)

Professor Ole Hertel forsker i befolkningens udsættelse for luftforurening ved brug af modeller, rutinemæssige målinger og personlige eksponeringsmålinger. I samarbejde med sundhedsforskere er han med til at bestemme forholdet mellem forureningsudsættelse og helbredseffekter. Hans forskning omfatter også vurdering af den atmosfæriske belastning af marine og terrestriske økosystemer.

Ole Hertel er uddannet civilingeniør i miljøteknik fra Aalborg Universitet i 1987, og Dr. Scient (svarer til PhD) fra Geofysisk Institut i Bergen i 1995. I 2004 tog han en BSc i ledelse fra Ingeniørhøjskolen IHK i Ballerup, og i 2009 forsvarede han en doktorgrad (DSc) ved Kemisk Institut på Københavns Universitet.

Ole Hertel kom til Luftforureningslaboratoriet (LuftLab)under Miljøstyrelsen i 1987. I 1989 blev LuftLab til Atmosfærisk Miljø (ATMI) som en del af det nydannede Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) under Miljøministeriet. I 1990 blev Ole Hertel ph.d-studerende under Forskerakademiet med matrikulering ved Geofysisk Institut, Bergens Universitet. I 2007 blev DMU organisatorisk flyttet til Aarhus Universitet, og i 2011 blev DMU opdelt i to nye institutter. I den forbindelse blev ATMI del af Institut for Miljøvidenskab. Ole Hertel har været ansat ved det som i dag er Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, som forsker (1997-2009) seniorforsker (1997-2009), seniorforsker MSK (2009-13) og professor MSO (2013-17).

Ole Hertel er født 30. december 1961 i København. Han er gift med overlæge Pernille Bræmer Hertel og de bor i Ballerup med deres to teenagebørn.

Professor Ole Hertel holder tiltrædelsesforelæsning senere på foråret.

Kontaktoplysninger:

Professor Ole Hertel
Institut for Miljøvidenskab - Atmosfærisk kemi og fysik
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Tlf: 30183114
Mail: oh@envs.au.dk

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31