Ny professor finder sammenhænge mellem geografi og sundhed

Clive Sabel er blevet udnævnt til professor i miljøgeografi ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. Clive Sabel kommer fra en stilling ved University of Bristol, UK.

28.11.2016 | Christina Troelsen

Clive Sabel er blevet udnævnt til professor i miljøgeografi ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

Professor Clive Sabel forsker i miljø og sundhed i et geografisk perspektiv og det overordnede tema for hans arbejde er geodata helt ned på individniveau.

Clive Sabel har formået at udvikle et nyt forskningsområde omkring individuel eksponering over for sundhedsrelaterede miljøbelastninger, og dermed har han bidraget til at udvikle forskningen i ’exposomet’, som betegner helheden af menneskelig miljøeksponering gennem hele livet. Den videre udvikling af området er gjort mulig gennem et nyt Horizon2020-projekt, HEALS, som går ud på at forstå ’exposomet’ på tværs af Europa.

Det store spørgsmål som omkranser hans forskning er, om det er muligt at karakterisere potentiel eksponering for sygdomsfremkaldende sociale og fysiske forhold ved at følge individer gennem hele deres livsforløb. Ved at følge mennesker gennem de mange dag-til-dag-bevægelser i deres liv, leder Clive Sabel efter mere præcise forklaringer på, hvad der forårsager sygdomme, og på den anden side livskvalitet. Det vil gøre det muligt at finde svar på, om sygdom er et resultat af enkelstående tilfælde af højrisiko-eksponering eller af langsom akkumulering gennem et individs liv. Clive arbejder indenfor feltet ‘Big Data’, og kombinerer store datasæt såsom data fra sociale medier og befolkningsregistre med helbredsregistre med henblik på at identificere mønstre og udviklingstendenser.

For Aarhus Universitet er dette et nyt interdisciplinært forskningsfelt. Institutleder Carsten Suhr Jacobsen siger:

”På Institut for Miljøvidenskab ser vi frem til at supplere vores forskning i miljøvidenskab med dette nye forskningsområde. Med ansættelsen af Clive Sabel vil vi både styrke de metodiske tilgange indenfor miljøgeografien, samt integrere området med de allerede stærke forskningskapaciteter i afdelingen, som arbejder med luftforurening, miljø og trivsel.”

Clive Sabel blev kandidat i geografiske informationssystemer fra University of Edinburgh i 1991 med speciale i geografiske informationssystemer. Hans ph.d.-studier blev udført vel University of Lancaster og bygger på feltarbejde i Finland. Ph.d.-graden blev tildelt i 1999 på baggrund af en afhandling med titlen “GIS, Health and Environmental Exposure: An Exploratory Spatial Data Analysis of Motor Neurone Disease”.

Han fortsatte med i sit arbejde at have fokus på geografiske aspekter af miljømæssig eksponering og stressfaktorer for sundheden, først som postdoc ved University of St Andrews, og senere ved Karolinska Instituttet i Sverige. Derefter blev han adjunkt og lektor ved University of Exeter og siden 2013 professor ved University of Bristol, med mange internationale gæstebesøg på universiteter i Europa, USA og New Zealand.

Professor Clive Sabel holder tiltrædelsesforelæsning fredag den 28. april 2017.

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31