Ny professor forsker i bæredygtige løsninger for miljøet

Marianne Thomsen er udnævnt til professor i industriel økologi ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet pr. 1. november 2016.

16.11.2016 | Christina Troelsen

Marianne Thomsen er udnævnt til professor i industriel økologi ved Institut for Miljøvidenskab. (Privatfoto)

Marianne Thomsen forsker i at udvikle affalds- og produktionssystemer og grønne vækstteknologier, som kan være med til at sikre grøn omstilling i Danmark. I sit arbejde fokuserer Marianne Thomsen på at udvikle nye modeller og nytænke systemer, teknologier og infrastruktur for bæredygtig forvaltning af ressourcerne. Hendes forskning udføres i tæt samarbejde med virksomheder inden for både service og produktion og på tværs af sektorer.

Målet for forskningen i øko-industrielle systemer er, at biologisk nedbrydelige materialer cirkuleres for sig i en biologisk cyklus, mens andre komponenter tænkes ind i en teknisk cyklus. På længere sigt er det målet, at alle stoffer recirkuleres og at vi dermed kan nedbringe forbruget af materialer og mindske påvirkningen af klima og miljø.

Marianne Thomsen forskning har vist, at økoindustrielle systemer kan bidrage til løse udfordringer såsom stigende ressourceknaphed, forringelse af miljøkvalitet og klimaforandringer.  Et eksempel er dyrkning af alger, som (gen-)bruger udledninger fra traditionelle produktionssystemer, og dermed nedbringer drivhusgasser og næringsstoffer i vandmiljøet.  

Som forsker er Marianne Thomsen med til at rådgive de danske myndigheder om, hvordan vi bedst kan sikre overgangen fra de traditionelle produktions- og affaldssystemer til et bæredygtigt samfund med cirkulære stofstrømme og uden affald. Hendes forskning har blandt andet bidraget til forbedring af de nationale klimaopgørelser for spildevandssektoren. Generelt har Marianne Thomsens forskning betydning for aktører inden for greentech- og cleantech-industrien, idet hendes modeller beregner, hvordan industrierne kan bidrage til at modvirke klimaforandringer og forbedre miljøet.

Marianne Thomsen er uddannet B.Sc. i miljøkemi og cand.scient. i organisk kemi fra Københavns Universitet i 1997 og fik sin ph.d.-grad i Environmental Science and Risk Management fra Roskilde Universitet i 2001. Hun har været ansat som forsker ved det tidl. Danmarks Miljøundersøgelser, nu Aarhus Universitet siden 2001. Risikovurdering af ”kemi i kredsløb” har været et gennemgående tema igennem Marianne Thomsens karriereforløb og hun har bidraget væsentligt til udviklingen af det tværfaglige forskningsfelt økoindustriel systemanalyse.

Marianne Thomsen holder sin tiltrædelsesforelæsning som ny professor fredag den 17. marts kl 14:00 i Niels Bohr Auditoriet, Risø, Frederiksborgvej 399.

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31