Ny professor i modellering af luftforurening

Seniorforsker, dr. scient., Ole Hertel er ansat som professor med særlige opgaver i atmosfærisk modellering ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

27.12.2013 | Jens Christian Pedersen

Ole Hertel har sin ekspertise inden for de fysiske og kemiske processer der styrer luftforureningens skæbne i luften. Han har mere end 25 års erfaring i udvikling og anvendelse af matematiske modeller til at beskrive luftforureningen samt fortolkning af måle- og beregningsdata. Hans fokus har været på at beskrive to forhold: 1) luftforureningens bidrag til overgødskning af naturen såvel på land som i havet via ammoniak og kvælstofoxider og 2) menneskets udsættelse for luftforurening der kan skade helbredet.

Ole Hertel har haft en nøglerolle i udviklingen af OSPM-modellen, der beskriver luftforureningens spredning på gadeniveau, og som i dag bruges i henved 20 lande verden over. OSPM anvendes i en række model systemer til rutinemæssige kortlægning af luftforurening i bygade – bl.a. AU’s egne modelsystemer: Prognose-systemet THOR til luftforureningsprognoser ned til gadeniveau samt AirGIS modelsystemet til at bestemme folks udsættelse for luftforurening

Ole Hertel er født i 1961 i København. Han er miljøingeniør fra Aalborg Universitet i 1987, en norsk ph.d.-grad i Geofysik fra Universitet i Bergen i 1995, og dr. scient. i Naturvidenskab fra Københavns Universitet i 2009. Ole Hertel blev ansat i 1987 som forsker i luftforurening ved det daværende Luftforureningslaboratorium, som fra 1989 indgik i Danmarks Miljøundersøgelser, der fra 2007 blev en del af Aarhus Universitet. I 1997 blev han ansat som seniorforsker, i 2009 seniorforsker MSK, og fra 2003 tillige sektionsleder.

Den nye professor har publiceret mere end 90 internationale videnskabelige artikler og bogbidrag. Derudover har han publiceret et stort antal rådgivningsrapporter, ligesom han i betragteligt omfang har udgivet populærfaglige artikler og medvirket til interviews med pressen.

Ole Hertel har et omfattende internationalt netværk og har koordineret et stort antal succesfulde ansøgninger til danske og internationale forskningråd, incl. EU, og har bedømt forskningsansøgninger for forskningsråd i en række lande. Han sidder i det rådgivende udvalg for det Europæiske Miljøagentur og i divisionen for miljøkemi under International Union for Pure and Applied Chemistry (IUPAC) som er en international organisation som bl.a. navngiver kemiske forbindelser. Han er endvidere adjungeret professor ved ENSPAC på Roskilde Universitet. Hertel har en betydelig undervisningserfaring fra Danmark og udlandet.

Professorat er 5-årigt med mulighed for forlængelse i 3 år.

Den nye professor er gift med Pernille Hertel, og de har to børn - Samuel på 13 og Johanna på 9. Familien er bosat i Ballerup.

 

Yderligere oplysninger

Professor Ole Hertel, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab, tlf. 8715 8514, mobil 30183114, oh@dmu.dk

Læs mere om Ole Hertel:

 

 

Science and Technology, Institut for Miljøvidenskab, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31