Ny professor skal styrke molekylær mikrobiel økologi

Lektor og ph.d. Lars Hestbjerg Hansen er ansat som professor i molekylær mikrobiologi ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet i Roskilde. Professoratet er oprettet for at styrke DNA-analyse baseret molekylærbiologisk forskning i det ydre miljø. Professoratet skal danne grundlag for at etablere et nyt strategisk og visionært forskningsområde inden for koblingen mellem molekylær mikrobiel økologi, infektionssygdomme og sundhed.

05.02.2014 | Jens Christian Pedersen

Professor Lars Hestbjerg Hansen, Aarhus Universitet. Foto: Britta Munter, Aarhus Universitet

Lars Hansen udnytter molekylære teknikker i sin forskning til at undersøge komplekse spørgsmål i mikrobiel økologi. Gennem de sidste år har han bidraget væsentligt til at opbygge et stort DNA-sekventerings center på Københavns Universitet. Han udnytter bakterieceller som biosensorer til at undersøge hvordan bakterier reagerer på forskellige forbindelser i miljøet og DNA-sekventering til at studere evolution og overførsel af antibiotikaresistens via såkaldte plasmider. I sit arbejde har han anvendt fluorescens-aktiveret sortering af celler og højteknologisk sekventering af DNA og RNA til at undersøge evolution og diversitet af bakterier, virus og plasmider i forskning som vedrører menneskers sundhed.

Lars Hansen har bl.a. arbejdet i USA og Australien, og har opbygget et omfattende internationalt netværk.

Senest har Lars Hansen sammen med en række forskerkolleger og med støtte fra Lundbeckfonden kortlagt en forunderlig og hidtil ukendt verden af hundredvis af små cirkulære selv-formerende DNA-elementer hos bakterier i rotters mavetarmkanal. Dette arbejde er netop accepteret til publikation i det anerkendte internationale tidsskrift PLOS One.

Lars Hansen er født i 1965 og uddannet cand. scient. i biokemi i 1996 fra Københavns Universitet, hvor han også fik en ph.d.-grad i molekylær mikrobiologi i 2000. Han blev ansat som adjunkt i 2000 og fra 2006 lektor ved Københavns Universitet. Den nye professor har publiceret mere end 70 artikler i internationale tidsskrifter og er en erfaren underviser.

Lars Hansen bor på Østerbro i København med sine to børn Christian og Ane tæt på kæresten Rikke Bering.

Yderligere oplysninger

  • Professor Lars Hestbjerg Hansen, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, tlf. 28752053, email: lhha@dmu.dk 
  • Læs mere om Lars H. Hansen (Google Scholar)
Science and Technology, Institut for Miljøvidenskab, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31