Nye hjemmesider målrettet erhvervslivet

Science and Technologys erhvervsrettede hjemmesider er blevet revideret, så de nu er mere brugerorienterede. De forskellige muligheder for samarbejde præsenteres og det er blevet lettere at finde kontaktoplysninger til fagmiljøerne.

20.09.2016 | Christina Troelsen

ST har som mål at styrke samarbejdet med erhvervslivet. Derfor er det nu blevet nemmere at komme i kontakt med rigtige personer på fakultetet via hjemmesiden scitech.au.dk/samarbejde.

ST har som et overordnet strategisk mål at styrke samarbejdet med erhvervslivet, det omfatter samarbejder både med små og mellemstore virksomheder og store globale virksomheder i ind- og udland.

I spidsen for indsatsen står prodekan for samarbejde Kurt Nielsen og prodekan for forskning Søren Rud Keiding.

”Som fakultetet kan vi bidrage med den nyeste viden og teknologi samt forskningsinfrastruktur, som kan gøre en forskel for udviklingen og væksten i mange virksomheder. Vi ønsker at være erhvervslivets fortrukne samarbejdspartner hvad angår problemstillinger, der kræver forskningsmæssig viden, udstyr og know-how, ” siger prodekan Søren Rud Kieding.

Indsatsen for at styrke samarbejdet med erhvervslivet – etablere nye samarbejder og udbygge eksisterende – inkluderer en række aktiviteter. Et første skridt er at øget fakultets synlighed og præsentere dels kompetencer og dels samarbejdsmuligheder. Med andre ord; øge vores tilgængelighed.

Ambitionen med de nye erhvervsrettede hjemmesider er, at virksomhederne hurtigt skal kunne komme i kontakt med en relevant person, der kan gå i faglig dialog med virksomheden og vurdere potentielle faglige løsninger. Udgangspunktet er, at kontakt og samarbejdsaktiviteter skal foregå så tæt på forskningsmiljøerne som muligt.

Samtidig er siderne også et internt værktøj. Her kan du som medarbejder finde inspiration om forskellige samarbejdsmuligheder, finde kontaktoplysningerne på formanden for dit lokale erhvervsudvalg, hvor du kan få sparring og rådgivning om samarbejder med erhvervslivet.

Universitetsledelsen er i gang med en ny struktur for universitetets hjemmesider og her vil ST erhvervsrettede hjemmesider let kunne integreres den nye struktur på AU’s hjemmesider. Samtidig opfordres institutter og centre til at tjekke egne hjemmesider for at se om eksterne samarbejdspartnere let kan finde den information, de måtte søge.

 Link: scitech.au.dk/samarbejde

Medarbejdere
89573 / i31