Nye pjecer om stress

Som led i opfølgningen på den Psykiske APV 2015/16 er der udarbejdet to nye pjecer om forebyggelse og håndtering af stress henvendt til ledere og medarbejdere på ST.

22.05.2017 | Christina Troelsen

Science and Technology vil være en god og sund arbejdsplads for alle ansatte. Stress er en fælles udfordring og et fælles ansvar, og det er det vigtigt, alle gør en aktiv indsats for at at fremme trivsel og forebygge stress i hverdagen.

Som led i opfølgningen på den Psykiske APV 2015/16 er der derfor nu udarbejdet to nye pjecer henvendt til ledere og medarbejdere på ST, som indeholder information om stress, inspiration til stressforebyggelse og tilbud om stressforebyggende aktiviteter fra AU HR.

Det nye materiale består af: 

  • Forebyggelse og håndtering af stress
    Pjecen giver en kort introduktion til hvad stress er i trivsels-, risiko- og farezonen, og hvad vi som medarbejder, kollega og leder kan gøre for at forebygge, opdage og håndtere usund stress. Derudover indeholder pjecen en kort stress-test.
  • Stressværktøjskassen for ledere på ST
    Pjecen giver en oversigt over AU's tilbud om workshops, sparring og inspiration til ledere og ledere sammen med medarbejdere.

Pjecerne findes både på dansk og engelsk. De kan downloades fra hjemmesiden som pdf-filer og der er udsendt trykte eksemplarer til alle institutter og centre. 

Læs mere og hent pjecerne som pdf.

 

 

 

Medarbejdere
89573 / i31