Nyt ERC-initiativ skal tiltrække talenter

ST’s forskningsudvalg har iværksat et særligt ERC-pilotinitiativ med det formål at rekruttere yngre, udenlandske forskertalenter til ST.

29.06.2016 | Christina Troelsen

Forskningsudvalget på ST opfordrer institutter og centre til at identificerere potentielle udenlandske forskertalenter, der med fordel kunne inviteres til et særligt individuelt tilrettelagt forløb i efteråret 2016. Formålet er at knytte tættere bånd og påbegynde en ERC-ansøgning med AU som værtsinstitution. Initiativet er målrettet potentielle ansøgere til ERC Starting Grants og ERC Consolidator Grants 2017.

Potentielle eksterne ansøgere til ERC Starting Grants bør inviteres til at komme på AU allersenest i september 2016. Potentielle ansøgere til ERC Consolidator Grants kan inviteres til at komme til og med december 2016.

Der vil i et samarbejde mellem instituttet, dekanatet og forskningsstøtteenheden (FSE) blive tilrettelagt individuelle forløb med sparring og hjælp til formalia omkring ansøgningerne.

Korte ansøgninger (max. 1 side) om bevilling af puljemidler til finansiering af et særligt ERC-forløb indsendes og bevilliges løbende, dog senest onsdag den 31. august 2016 for ERC Starting Grants og senest fredag den 30. september 2016 ERC Consolidator Grants-ansøgere.

Ansøgningerne skal godkendes af institutlederen og fremsendes til Fakultetssekretariatet. Yderligere oplysninger kan fås hos Maya Jepsen, Fakultetssekretariatet, maj@au.dk.

Information om ERC Grants

Starting Grants tildeles unge, lovende forskertalenter i op til mellem to år og syv år efter opnået ph.d.-grad. Der bevilges op til 1,5 mio. EUR til grænsebrydende forskningsprojekter i en fem-årig periode. Consolidator Grants tildeles unge, lovende forskertalenter og forskningsledere i op til mellem 7 år og 12 år efter opnået ph.d.-grad. Der bevilges op til 2 mio. EUR til grænsebrydende forskningsprojekter i en fem-årig periode. Forskeren kan komme fra hele verden, men selve forskningsprojektet skal udføres i et EU-land.

Se mere information om ERC Grants og hvordan man søger om den. Der er bl.a. link til en helt kort intro-video: ”Step by step to ERC Grants” med de væsentligste informationer.

Medarbejdere
89573 / i31