Nyt ”laboratorium” skal udvikle endnu bedre undervisning på ST

Science and Technology nedlægger sine to centre for uddannelse af undervisere, CSE og CDL, for at samle dem i ét nyt laboratorium, ST Learning Lab (STLL). Det skal både styrke undervisningen og sammenhængen i de enkelte uddannelser.

21.01.2016 | Peter F. Gammelby

Jens Bennedsen er "laboratorieleder" for det nye ST Learning Lab. Foto: AU

Fakultetet har, siden Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus fusionerede, haft to enheder, som i et vist omfang beskæftigede sig med det samme:

At udvikle innovative undervisnings- og prøveformer og gøre underviserne til endnu bedre undervisere. Naturligvis med det formål at give de studerende den bedst mulige uddannelse.

  • Center for Science Education (CSE) med lokaler på Katrinebjerg med fokus på at styrke science-uddannelserne i bredere forstand.
  • CDIO Development Lab (CDL) med lokaler på Navitas med fokus på at styrke ingeniøruddannelserne. (CDIO står for Conceive – Design – Implement – Operate og er et undervisningskoncept, der benyttes af internationalt netværk af ingeniøruddannelser.)

Beslutningen om at samle CSE og CDL i en ny enhed, ST Learning Lab, kommer i forlængelse af, at lektor Michael E. Caspersen ønsker at forlade sin stilling som leder af CSE for at vende tilbage til sit tidligere job på Institut for Datalogi.

Jens Bennedsen, der hidtil har ledet CDL, kommer nu til at stå i spidsen for STLL, som placeres i Navitas.

”CSE’s fokus har været meget på underviserne og på, hvordan man skaber en bedre undervisning for vore studerende. Den del er vigtig at fastholde i STLL, så de studerende får så god en læring som muligt. Vi skal både fokusere på underviserne og på undervisningsdesignere,” siger Jens Bennedsen.

Visioner for samspil

Han varsler samtidig, at ST Learning Lab kommer til at interessere sig for struktur og sammenhæng i uddannelserne.  Når ST i september 2017 går over til en semesterstruktur, vil det være en kærkommen lejlighed til at afprøve, hvordan man får elementerne i en uddannelse til at spille sammen, både på det enkelte semester, på hele uddannelsen og det enkelte kursus.

”Så man tænker på hele uddannelser og ikke så meget på enkeltelementer i uddannelserne,” siger Jens Bennedsen.

Han har således to visioner for STLL:

På overordnet niveau at skabe uddannelser, hvor både undervisning og evaluering kommer til at fungere mere sammenhængende for de studerende, så de kan se, hvorfor de har bestemte fag samtidig, og hvordan fagene kan berige hinanden.

Og på kursusniveau at gøre undervisningen mere interaktiv, sådan at forstå, at de studerende i højere grad skal lære gennem veltilrettelagte øvelser, opgaver og eksperimenter, og i mindre grad gennem forelæsninger. De studerendes læring kan også aktiveres gennem øget brug af læringsteknologi som f.eks. Blackboard, påpeger Jens Bennedsen.

Medarbejdere
89573 / i31