Nyt om fremdriftsreformen

Studerende og undervisere på ST opfordres til at holde sig orienterede via ny informationsside om fremdriftsreform II. Fremdriftsreform II indeholder regler, der gælder for hele AU og regler, der kun gælder for ST.

28.06.2016 | Christina Troelsen

De nye fremdriftsregler træder i kraft den 1. september 2016 og er gældende for alle studerende. Foto: Lars Kruse

ST Uddannelse har lanceret en ny informationsside til studerende om Fremdriftsreform II på studieportalerne:

Fremdriftsreformen - Hvad betyder den for dig?

På denne side kan studerende og medarbejdere orientere sig i det generelle regelsæt for AU samt de specifikke regler som gælder for ST. Vi opfordrer til, at alle holder sig orienterede på denne side, da siden løbende vil blive opdateret med nye beslutninger og konkretiseringer af reglerne frem mod studiestart.

Vær opmærksom på, at de nye fremdriftsregler træder i kraft den 1. september 2016 og er gældende for alle studerende på bachelor-, kandidat- og civilingeniøruddannelser på ST, mens diplomingeniøruddannelserne først inkluderes i E2017.  

De studerende er i denne uge blevet informeret om den nye fremdriftsside gennem nyheder på studieportalerne og på Facebook.

Hvis du har spørgsmål, er du velkomen til at kontakte Mette Kofod Erichsen fra ST Uddannelse på mkofod@au.dk


Link til studieportalerne: Fremdriftsreformen - Hvad betyder den for dig?

Medarbejdere
89573 / i31