Nyt partnerskab skal skabe vækst i Østjylland

Science and Technology, AU, og Aarhus Kommune har netop underskrevet en aftale, der skal styrke interaktionen mellem erhvervsliv, kommune og universitet. Innovative projekter inden for klimaområdet skal skabe vækst og flere arbejdspladser i Østjylland.

29.01.2015 | Ulla Vibeke Hjuler

Niels Chr. Nielsen. (Foto: Lars Kruse, AU Kommunikation)

Niels Chr. Nielsen. (Foto: Lars Kruse, AU Kommunikation)

Klimapartnerskabsaftalen er netop underskrevet på Aarhus Rådhus. Kernen i aftalen er at styrke interaktionen mellem erhvervsliv, kommune og universitet. Universitet har styrkepositioner på det forskningsmæssige område, erhvervslivet i produktudvikling og salg, og kommunen kan gennem eksempelvis udbud påvirke, at en bestemt energiklasse skal overholdes og dermed presse på udviklingen af energieffektive produkter eller systemløsninger

Klimapartnerskab og flere arbejdspladser

Det er ønsket om flere arbejdspladser og indtjeningsmuligheder for erhvervslivet, der er drivkraften, og dekan Niels Chr. Nielsen, der er begejstret for aftalen siger:

”På Science and Technology er vi meget glade for den aftale, vi indgår med Aarhus Kommune. Der er ingen tvivl om, at Aarhus Universitet og Aarhus Kommune sammen kan og vil spille en afgørende rolle i løsningen af de store samfundsudfordringer, som også er aktuelle i Vestdanmark. Løsningerne skal være med til skabe endnu flere videnstunge og gerne grønne arbejdspladser. Det ansvar påtager vi os gerne, og det er denne aftale med til at understrege.”

Rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, håber, at den nye aftale kan bringe Aarhus tættere på CO2-neutralitet i 2030:

”Der er et kæmpe innovationspotentiale på og omkring Aarhus Universitet. Et potentiale, som, hvis det forløses, kan bringe Aarhus de sidste skridt mod CO2-neutralitet i 2030. Med aftalen intensiverer vi samarbejdet betydeligt,” siger Kristian Würtz.

Der er nemlig allerede søsat flere klimaprojekter mellem AU, kommunen og erhvervslivet fx plantning af forsøgsskov ved Fløjstrup, hvor universitet skal undersøge, hvor hurtigt der opstår varieret naturindhold samt et projekt om energirenovering af eksisterende bygninger i samspil med lavtemperaturfjernvarme og et intelligent energisystem på tværs af sektorer.

Synergi mellem erhvervsliv, kommune og universitet

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har foretaget en måling af effekten ved samarbejdet med virksomheder, der allierer sig med universiteter, og der er målt en 15 % højere værditilvækst sammenlignet med virksomheder, der ikke samarbejder med universiteter. Disse øgede muligheder arbejder Aarhus Universitet og Aarhus Kommune på at optimere.

Og virksomhederne kan godt se ideen i at styrke samarbejdet med kommunen og universitetsmiljøet.
Henrik Mørck Mogensen, Senior Vice President, Technology, i Kamstrup, ser et stort potentiale i samarbejdet:

”Når mennesker med forskelligt perspektiv mødes om en fælles udfordring, skaber man mulighed for innovative ideer og projekter. Derfor er samarbejdet mellem samfund, forskning og erhverv et ideelt sted at skabe nye forretningsmuligheder. For os betyder samarbejdet med Aarhus Universitet, at vi får muligheden for at samarbejde med nogen af de klogeste og mest vidende mennesker inden for specielt det tekniske felt. Det er utroligt vigtigt for os, da Kamstrups succes i høj grad bygger på et solidt teknologisk forspring til vores konkurrenter,” siger han.

Kontakt

Dekan Niels Christian Nielsen, Dekanat, ST, Aarhus Universitet, tlf. 28 99 25 41, mail: dean.scitech@au.dk

Mere information

READY - energirenovering af eksisterende bygninger.

 

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31