Nyt renrum indvies i Aarhus

Nyt renrum på Aarhus Universitet kan gøre os klogere på alt fra lava-bevægelser under vulkanerne til biomedicinske effekter på nano-niveau. Landets nyeste renrum åbnede fredag d. 9 september, og indvarsler en række nye forskningsmuligheder.

09.09.2016 | Rasmus Rørbæk Christensen

Laboratoriet i geoscience er klasse 10 i de aflukker, hvor prøverne håndteres og klasse 100 i selve laboratoriet. For at et laboratorium kan kvalificere sig som klasse 10 renrum, skal der være færre end 352 partikler der måler mere end 0.5 mikrometer pr. kubikmeter luft. Til sammenligning er der gennemsnitligt mere end 35,000,000 partikler i den luft som omgiver os til dagligt på arbejdet, i skoven eller derhjemme. (foto: Gry Barfod, AGiR)

Hvad får man, hvis man blander ultra-rene omgivelser med solens temperatur, topmoderne spektrometre og en hold dedikerede forskere? Mulighed for at skabe ny indsigt i Jordens historie, biomedicinske processer og meget andet. Velkommen til det reneste sted i Aarhus og omegn; det spritny renrum på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet.

Arbejdet med at anskaffe de nye renrum på Aarhus Universitet begyndte formelt i 2013, da et Niels Bohr professorat blev oprettet ved Institut for Geoscience. Det betød en femårig bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond til den amerikanske geolog Charles E. Lesher og hans kollegaer fra det aarhusianske Institut for Geoscience.

De fik mulighed for at oprette et nyt analytisk center, Aarhus Geochemistry and Isotope Research platform (AGiR). De sidste år har gruppen arbejdet med design, planlægning og nu den endelige konstruktion af laboratorie-faciliteterne.

I løbet af sommeren 2016 er centeret kommet i drift, og fredag d. 9. september blev det tid til at klippe snoren og officielt indvie de ultra-rene rum. En stor del af gruppens forskning kræver, at der arbejdes under meget kontrollerede forhold i et ekstraordinært rent laboratorium, men det nye laboratorium vil ikke blot komme geologernes eget arbejde til gode;

”Nu har vi indviet en topmoderne forskningsplatform, der vil kunne benyttes indenfor en bred vifte af forskningsområder, der spænder fra geokemi til biokemi og fra arkæologi til petrologi til nanoteknologi. Samtidig kan vi også benytte disse faciliteter i uddannelsesøjemed,” siger professor Christian Tegner, Institut for Geoscience på Aarhus Universitet, der er en af forskningslederne i gruppen.

’Kogevask’ ved sol-temperatur
Renrum er nødvendige i forbindelse med forskning og undersøgelser, der kræver ekstremt nøjagtige målinger af stoffers beskaffenhed. Det betyder, at selv den mindste forurening fra andre partikler i et rum vil kunne give forkerte resultater på målingerne og dermed være ødelæggende for arbejdet. I et renrum minimerer man derfor risikoen for, at der kan ske forurening fra partikler, der normalt findes i bygninger og luft.

Over hele landet er der gennem de seneste år dukket flere renrumsfaciliteter op, og hvert af dem har særlige fokusområder. I Aarhus adskiller de nye renrum sig bl.a. ved, at de blev bygget med absolut metal-fri krav. Det betyder, at hverken dørhåndtag, maling, støv eller andre ting må indeholde metaldele, der kan forstyrre målingerne. Grunden til dette er at forskerne arbejder med meget præcise bestemmelser af små mængder metal-isotoper.

I alt er der ca. 125 kvadratmeter i den ny forskningsfacilitet. I renrummene vil prøverne gøres klar, og herfra overføres de så i lufttætte beholdere til et instrumentrum, hvor man har opstillet masse-spektrometrene, der skal udføre selve målingen af de forskellige stoffer.

Måleinstrumenterne i laboratoriet er særdeles sensitive, og kan måle ned til parts per trillion niveau med et såkaldt ICP masse-spektrometer. Her bliver prøven blandet med gasarten Argon og transporteret til plasmakilden, hvor den udsættes for 6.000- 10.000 grader Kelvin, hvilket svarer til temperaturen ved solens overflade. Efter den behandling kan man udlede stoffets bestanddele og måle det ud fra forskellige parametre.

Teknologien vil kunne benyttes indenfor en række forskellige områder som f.eks. miljø, jordmålinger, materialevidenskab, biologi, medicin, arkæologi, kriminologi og meget mere.

Aarhus Geochemistry and Isotope Research platform på Aarhus Universitet er skabt i samarbejde med Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet og VILLUM FONDEN.

Kontaktinfo til AGiR forskerholdet:
Institut for Geoscience,
Aarhus Universitet:

Professor Charles Lesher,
Email: lesher@geo.au.dk

Professor Christian Tegner,
Email: christian.tegner@geo.au.dk

Faktaboks: Hvad er et renrum egentlig?
Et renrum er et afgrænset område, hvor rummets indeklima bliver kontrolleret til specifikke formål. Man kommer ind i laboratoriet via en luftsluse. Parametre såsom temperatur, fugtighed og lufttryk holdes på et bestemt niveau. Laboratoriet i geoscience er klasse 10 i de aflukker, hvor prøverne håndteres og klasse 100 i selve laboratoriet. For at et laboratorium kan kvalificere sig som klasse 10 renrum, skal der være færre end 352 partikler der måler mere end 0.5 mikrometer pr. kubikmeter luft. Til sammenligning er der gennemsnitligt mere end 35.000.000 partikler i den luft som omgiver os til dagligt på arbejdet, i skoven eller derhjemme.

Til etablering og drift af sådanne renrum stilles der derfor store krav til afløb, ventilation, udluftning, personsikkerhed m.v. Alt skal passe til forholdene, som laboratoriet skal bruges til. I et klasse 100 renrum bliver luften udskiftet 50 gange pr. time. For at opretholde ren luft benyttes højeffektive luftpartikelfiltre, såkaldte HEPA filtre.

Personer, der arbejder i lokalet, skal normalt klæde om med overtræksdragt og overtrækssko samt benytte hårnet og handsker.

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31