Budgetplan for ST vedtaget

AU’s bestyrelse har vedtaget en budgetplan frem til 2019. Implementeringen på ST begynder efter sommerferien.

15.06.2016 | Niels Chr. Nielsen

Den samlede budgetplan for universitetet er nu blevet tiltrådt af bestyrelsen, og hermed er der lagt op til, at fakultetet og institutterne kan gå i gang med detailplanlægning og implementeringen af ST's overordnede budgetplan for 2017-19. Arbejdet vil blive iværksat på ST efter sommerferien.

Som jeg tidligere har meldt ud, giver finanslov 2016 og den samtidige fastholdelse af fremdriftsreform og dimensionering med virkning fra 2016 ST en udfordring på bundlinjen på ca. 150 millioner frem imod 2019. Pengene er fordelt med ca. 65 millioner på uddannelse og ca. 85 millioner på forskning. Det er 2% omprioriteringsbidrag, fremdriftsreform, og dimensionering, der udfordrer uddannelsesområdet, mens det er besparelser på offentlige råd og fonde, der udfordrer forskningen.

For at imødekomme disse nye udfordringer har ST arbejdet med budgetplanen for ST siden efteråret 2015. Det har været en inddragende proces, hvor medarbejdere, institutter/centre og fakultet via ledelser, fora og råd har bidraget med forslag til besparelser og øget indtjening. Forslagene har dannet et værdifuldt grundlag for udarbejdelsen af ST’s forslag til budgetplan, der efterfølgende har været behandlet i universitetsledelsen og en samlet budgetplan for AU er nu vedtaget af bestyrelsen.

De nye udfordringer betyder, at ST fra 2016 og frem imod 2019 skal reducere omkostningerne med ca. 35 millioner på institutter/centre/fakultet og ca. 25 millioner på bygningsområdet, mens ca. 90 millioner i første omgang findes ved begrænsning af fakultetets strategiske investeringer, medfinansiering og risikoafdækning.

Med den vedtagne budgetplan sikrer vi fakultetets økonomi for den kommende periode, samtidig med at vi sætter fokus på at udnytte og implementere institutternes og fakultetets nye strategiplaner. Planen er med til at sikre, at ST får en øget økonomisk konkurrencedygtighed, så vi kan forsætte med at udvikle fakultetets kerneydelser.

Venlig hilsen

Dekan Niels Chr. Nielsen


Læs også: Bestyrelsen vedtager budgetplan og strategiske satsninger

Medarbejdere
89573 / i31