Officiel indvielse af nyt acceleratoranlæg

Der er få steder i Europa, hvor man kan analysere på stofprøver og på det nærmeste skrue tiden tilbage og finde frem til nye detaljer om alt mellem Solen til menneskeknogler. Den 5. november indviede Aarhus Universitet et nyt anlæg til at datere bl.a. kulstof-14, der kan stille endnu skarpere på fortiden.

06.11.2014 | Rasmus Rørbæk Christensen

Aarhus Universitet har nu ndviet en topmoderne tandem-accelerator, der vil gøre det muligt for forskere at udbygge deres arbejde med bl.a. klimaforskning og kulstof-14 dateringer. Den nye tandem-accelerator har en accelerationsspænding på op til 1 million volt, hvilket placerer den i mellemklassen for denne type teknologi, og den er spækket med udstyr til at måle en række sjældne isotoper ud over kulstof-14, hvilket gør den effektiv for forskerne.

”Siden begyndelsen af 1980'erne har vi her på universitetet været med til at udvikle acceleratormetoden. Det er den akkumulerede viden og erfaring, der nu er basis for det nye anlægs tekniske formåen og specifikationer. Dette nye, moderne anlæg vil styrke forskningen og udviklingen på området, hvor vi er blandt de førende i Europa. Der er ingen tvivl om, at vores nye system er blandt de mest avancerede i sin kategori,” siger lektor Jan Heinemeier, der er centerleder for AMS 14C Dateringscenteret på Aarhus Universitet.

Nye muligheder      
Et af de mange nye områder, forskerne på Aarhus Universitet dermed kan undersøge, er sammenhængen mellem sol-aktivitet, kosmisk stråling og jordens klimaudvikling ved at udføre måling af radioaktivt beryllium i isen fra f.eks. Grønlands iskappe samt gletsjere og søaflejringer fra lavere breddegrader. Dermed kan centeret på sigt være i stand til at finde data for klimaets udvikling på jorden gennem de sidste 100.000 år og bestemme årsagerne til klimaændringer.

”Vi er i gang med at udbygge det tværfaglige samarbejde på universitetet indenfor bl.a. fysik og geologi for at styrke forskningsområdet på Aarhus Universitet. Samtidig indgår vi i en lang række forskningssamarbejder med danske og udenlandske universiteter, hvor vi oplever en stigende interesse fra omverdenen for at samarbejde med AMS centeret her på Aarhus Universitet.

Vores opbyggede know-how kombineret med den høje efterspørgsel på vores ekspertise vil betyde, at vi sikrer optimal udnyttelse af det nye topmoderne anlæg, både forskningsmæssigt og produktionsmæssigt indenfor områder som geologi, arkæologi, klima, miljø, biologi og retsmedicin. Vi går en spændende tid i møde” siger centerleder Jan Heinemeier.

Indvielsen d. 5. november blev fejret med rundvisning og festforedrag fra internationale samarbejdspartnere,

Fakta:
Atomacceleratoren på Institut for Fysik og Astronomi er det eneste af sin art i Danmark. Anlægget skal primært benyttes til kulstof 14-datering og bestemmelser af beryllium-10.

Et materiales indhold af kulstof, kan røbe alderen på materialet ud fra oplysninger om den procentvise fordeling af kulstof-14-isotopen i forhold til andre kulstof-isotoper i materialet. Dermed kan man aldersbestemme materiale.

Udover at måle materialers indhold af kulstof-14 kan maskinen måle indholdet af radioaktive isotoper fra syv andre forskellige stoffer: Brint, beryllium, aluminium, calcium, jod, plutonium og uran.

AMS 14C Dateringscentret på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet ledes af Lektor Jan Heinemeier, som har mange års erfaring i måling af kulstof-14 koncentrationer med AMS - accelerator masse spektrometri. De seneste par år har AMS centeret bl.a. deltaget i et forskningsprojekt, hvor man ved hjælp af bombepulsen fra Den Kolde Krig har afsløret, at den menneskelige akillessene ikke fornyer sig som andre vævstyper i kroppen. Centeret har også haft en central rolle i forskningsarbejdet om nordboernes mystiske forsvinden fra Grønland for 500 år siden.

Kontakt:
Lektor Jan Heinemeier,
AMS 14C Dateringscenteret,
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
Telefon: 8715 5259
Mail: jh@phys.au.dk

Adjunkt Jesper Olsen,
AMS 14C Dateringscenteret,
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
Telefon: 2338 2136
Mail: jesper.olsen@phys.au.dk

Læs mere om forskningen på AMS 14C Dateringscenteret:
"Derfor tager det lang tid at komme sig over sene-skader"
"Nordboerne mæskede sig i sæler"

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31