Opdatering og udskiftning af computere på ST

Af hensyn til IT-sikkerheden og for at lette overgangen til 'single sign on' skal et større antal computere på ST om-installeres eller udskiftes inden årsskiftet. Fakultetet giver et tilskud på 3.000 kr. til institutter og centre ved udskiftning af PC'er der er ældre end 4 år.

19.05.2017 | Christina Troelsen

Som omtalt i medierne på det seneste, er organisationer i stigende omfang udsat for cyberangreb. Det gælder det også AU.

Universitetsledelsen har i foråret besluttet både at ”rydde ud” i gamle computere, der ofte er de mest sårbare for angreb, og at alle computere skal omlægges til det fælles UNI-AD senest 31. december 2017. Ud over at lette den løbende opdatering af systemer vil overgangen til UNI-AD betyde at vi er endnu et skridt på vej imod ”single sign on”, dvs. ét brugernavn til det meste. Desuden er der allerede nu nye administrative systemer, som forudsætter at computeren er installeret i UNI-AD (AD står for Active Directory - et system, som håndterer adgangsrettigheder og passwords).

Der er fremover følgende krav til PC’er som kører Windows på AU: 

  • computeren må ikke være ældre end 4 år
  • computeren skal installeres med Windows 10
  • computeren skal benytte et AU IT administreret og overvåget antivirusprogram
  • computeren skal have en SSD harddisk på minimum 256 GB af hensyn til senere mulighed for kryptering

For den enkelte medarbejder betyder det:

1. hvis din Windows-computer opfylder de ovenstående tekniske krav, men ikke har windows 10 eller findes i UNI-AD, skal den om-installeres til Windows 10 og UNI-AD eller

2. hvis din computer ikke opfylder ovenstående krav, skal der indkøbes en ny computer til dig, og den gamle skal afleveres til IT-supporten.

Kravet om tilslutning til UNI-AD vil også gøre sig gældende for Mac og Unix-computere. Her vil der typisk ikke være behov for en re-installation, men der vil gælde samme krav om opgradering til nyeste version af styresystemet og et AU IT-administreret antivirusprogram.

Hvis computeren ikke kan opgraderes f.eks. fordi den driver noget laboratorieudstyr, skal der findes en løsning der isolerer computeren fra netværket. IT-supporten vil være behjælpelig med at finde den mest hensigtsmæssige løsning.

På ST mangler IT-supporten fortsat at få omlagt ca. 3.000 computere til UNI-AD – heraf er ca. 1.000 nyindkøbte computere. Hvis du er i tvivl om hvor gammel din computer er eller om den opfylder ovenstående krav, bør du henvende dig i IT-supporten.

Tilskud til indkøb af nye PC’er

Fakultetsledelsen har besluttet at støtte institutter på ST med 3.000 kr. pr. ny-indkøbt PC – svarende til ca. 60 % af en middelkraftig standard-bærbar PC. Refusionen vil blive udbetalt til efteråret, hvordan aftales med det enkelte institut.

IT-supporten vil aftale en tid med hvert instituts/centers sekretariatsleder, hvor instituttets computere vil blive gennemgået og om nødvendigt re-installeret eller udskiftet. Men hvis du gerne vil have det det gjort hurtigst muligt eller du i øvrigt har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte IT-supporten. Find din lokale IT-support her  

Af hensyn til datasikkerheden på hele AU er det vigtigt, at der er opbakning til opdateringen og udskiftningen af computere af, også selvom det kan virke forstyrrende i hverdagen og kræve en ekstraordinær indsats i nogle tilfælde. ST IT-support vil bestræbe sig på, at det kommer til at foregå så problemfrit som muligt.

Læs mere om den overordnede beslutning på AU

Læs også:

 

 

 

 

Medarbejdere
89573 / i31