Oprettelse af barselspulje på ST

Med virkning fra 1. januar 2017 oprettes en central barselspulje på fakultetsniveau, som dækker alle medarbejdere ved ST. Barselspuljen skal være med til at fremme lige muligheder for alle, og derved forbedre kønsbalancen blandt forskere på alle niveauer.

11.10.2016 | Christina Troelsen

Når en forsker skal på barselsorlov, vil lønnen fremover blive dækket af en central barselspulje på fakultetet. (Foto: Maria Randima, AU).

I forbindelse med AU's Handleplan for flere kvinder i forskning har Universitetsledelsen besluttet, at alle fakulteter skal indføre en model, som sikrer kompensation for merudgift i forbindelse med forskernes barselsorlov.

På Science and Technology har fakultetsledelsen besluttet, at der med virkning fra 1. januar 2017 oprettes en central barselspulje på fakultetsniveau, som dækker alle medarbejdere ved ST herunder også Administrationscenter ST.

Barselspuljen dækker alle personalegrupper ved ST undtagen censorer, bedømmere, studenterundervisere o.l.,  da disse stillingstyper ikke giver barselsrefusion.

Barselspuljen dækker alene merudgiften for løn i forbindelse med barsel. Det vil sige at udgifter til forlængelse af projekter som følge af barsel ikke dækkes, her skal der findes lokale løsninger. 

Fra 1. januar 2017 vil lønnen i perioder med barsel således ikke skulle betales af de konkrete eksterne/ordinære projekter, men af enhedens barselsprojekt. Dette frigør midler på projekterne til at finansiere en barselsvirkar eller en forlænget ansættelsesperiode for den barslende.

Enheden kompenseres krone for krone for meromkostningen på barselsprojektet af ST’s barselspulje. Af praktiske hensyn kompenseres der bagudrettet med et års forskydning. Kompensationen for meromkostningerne i 2017 tilfalder således først enheden i regnskabsår 2018. Regnskabsår 2017 bliver et indfasningsår, og her tildeles enheden en kompensation fra puljen på baggrund af en beregnet barselsmeromkostning i 2016.

Puljen finansieres af bidrag fra de enkelte enheder på ST. Indbetaling af bidrag foregår på den måde, at enhederne betaler proportionalt med deres lønsum for de stillingstyper, der giver barselsrefusion.

Læs om procedurerne vedr. barselspuljen hos ST Økonomi

Medarbejdere
89573 / i31