Organisationsændring i Administrationscenter ST

På baggrund af forslag fra den arbejdsgruppe, der i løbet af foråret har arbejdet med organisering af ST-administrationen, har Fakultetsledelsen truffet beslutning om en række ændringer. Organisationsændringerne i administrationscentret berører primært tre områder: HR, Forskning og Talent og Kommunikation.

02.06.2015 | Christina Troelsen

Det overordnede mål med forandringerne er at imødekomme krav og ønsker fra institutter, centre og fakultetsledelse, samt skabe ordentlige og rimelige arbejdsvilkår for medarbejdere i Administrationscenter ST efterfølgende.

Det vil være i alt ca. 10 medarbejdere på Administrationscenter ST der vil være berørt af enten omplacering eller påtænkt afskedigelse – 1 i HR, 2 i Forskning og Talent og 7 i Kommunikation.

Processen forløber fra nu af og nogle måneder frem. Arbejdet med at finde muligheder for omplacering af de berørte medarbejdere er gået i gang. Påtænkte afskedigelser vil blive meddelt den 16. juni.

Det forventes, at det fulde omfang af ændringerne er trådt i kraft senest 1. septemer 2015.

Medarbejdere
89573 / i31