Oversigt over indsendte forslag til budgetplan 2017-2019

Forslagene er læst og overvejet i arbejdet med ST’s bidrag til den samlede budgetplan, fortæller dekan Niels Chr. Nielsen.

15.04.2016 | Christina Troelsen

Kære medarbejdere

Endnu en gang tak for de over 400 forslag til budgetplanen for 2017-19, som forskellige bidragsydere har sendt ind. Bidragsyderne har både været enkeltpersoner, institutledelser, institutfora, LSU’er, FSU og Akademisk råd.

Nedenfor finder I link til en samlet opsummeret liste med alle forslagene i en anonymiseret form.

De er alle læst og overvejet i vores arbejde med ST’s bidrag til den samlede budgetplan. Nogle af forslagene er taget med i det forslag til budgetplan, der er sendt videre til universitetsledelsen d. 11. april. Andre kræver mere bearbejdning end tiden er til. Men det betyder ikke, at de bliver lagt på hylden. Vi skal løbende arbejde med fakultetets udvikling, så relevante forslag vil indgå i processerne på institut- og fakultetsniveau.

Nogle af forslagene går på tiltag, der allerede er sat igangsat.  Og så er der andre, vi af forskellige grunde – for eksempel af lovgivningsmæssige grunde ikke kan gå videre med.

Venlig hilsen

Dekan Niels Chr. Nielsen

Medarbejdere
89573 / i31