Ph.d.-administrationen og international uddannelsesadministration på ST lægges sammen med ST Studier

Som led i omorganiseringen af Administrationscenter ST er det blevet besluttet, at ph.d.-administrationen fra 1. december 2015 bliver en selvstændig enhed i ST Studier, og international uddannelsesadministration indgår som en del af Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet (SNUK) i ST Studier.

27.10.2015 | Christina Troelsen

Efter at problemanalysen i foråret pegede på en række problemer i administrationen på ST, har det resulteret i nogle omorganiseringer i Administrationscenter ST, blandt andet i en reduktion af Kommunikation, ligesom området "International forskningsstøtte" i Forskning og Eksterne Relationer blev nedlagt, og de to medarbejdere blev ansat på institutter.

Nu er turen kommet til reorganisering af ph.d.-administrationen og international uddannelsesadministration i Forskning og Eksterne Relationer. Ph.d.-området har tætte relationer til både HR, Studier og Økonomi. I problemanalysen var der forslag om en tættere kobling af ph.d.-området til HR eller Studier. Derfor har det siden sommerferien været analyseret hvad der var den fagligt mest hensigtsmæssige fremtidige organisering. På den baggrund er det besluttet at fusionere Forskning og Eksterne Relationer og Studier pr. 1. december 2015, når studieadministrationen flytter tilbage efter en periode på Katrinebjerg pga. PCB-renovering af lokalerne i Ny Munkegade.

Konkret betyder det, at ph.d.-administrationen fortsætter som en enhed i Studier med Bente Lynge Hannestad som leder med reference til funktionschef for Studier Kim Kusk Mortensen. International uddannelsesadministration placeres i afdelingen for Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet (SNUK) under afsnitsleder Bente Mattsson. Funktionschef for Forskning og Eksterne Relationer, Marianne Aarø-Hansen, fortsætter som funktionschef under Niels Damgaard med særlige opgaver for Administrationscenter ST og internationaliseringsområdet indtil hun fratræder i løbet af 2016. 

Medarbejdere
89573 / i31