Professor i luftforurening

Seniorforsker, ph.d., Jørgen Brandt er ansat som professor i atmosfærisk modellering ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. Professoratet er oprettet for at styrke forskningen inden for luftforurening og dens effekter på helbred, natur og klima.

16.12.2013 | Jens Christian Pedersen

Professor Jørgen Brandt, Aarhus Universitet

Jørgen Brandts forskning handler om at forstå de fysiske og kemiske processer i luften, der bidrager til dannelsen af luftforurening og hvordan denne påvirkes af menneskets aktiviteter. Desuden forsker han i, hvor meget luftforureningen påvirker menneskers helbred, hvilke effekter luftforureningen har på naturen, og hvordan klimaændringerne påvirker luftforureningen - og omvendt. Han arbejder med at udvikle modeller for atmosfærisk transport og kemisk omdannelse af luftforurening på alle skalaer fra det lokale til det globale. Han har udviklet avancerede modelsystemer, der beskriver sammenhængen mellem de forskellige kilder til luftforurening og effekter på menneskers helbred og har bl.a. arbejdet sammen med sundhedsvidenskabelige forskere og miljøøkonomer for at vurdere de helbredsrelaterede omkostninger ved luftforurening.

Jørgen Brandt er en af ankermændene bag de daglige prognoser for luftforureninger, som har været udsendt siden 1999. Han udviklede en model til at forudsige spredningen af den radioaktive sky fra ulykken ved Chernobyl i 1995 – en model som siden blev brugt til at forudsige spredningen af askeskyen i 2010 fra den islandske vulkan Eyjafjallajökull.

Jørgen Brandts forskning har også bragt ham i mediernes søgelys. Han har således medvirket i næsten 160 interviews i aviser, radio og TV.

Jørgen Brandt er uddannet cand. scient. i geofysik og meteorologi i 1994 ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, hvor han også fik en ph.d.-grad i atmosfærefysik og –modellering i 1998. I 1993 blev han ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser, som i 2007 blev en del af Aarhus Universitet. Her er Jørgen Brandt leder af sektionen for atmosfærisk modellering. Den nye professor har bl.a. publiceret mere end 75 artikler i internationale tidsskrifter, og over 110 videnskabelige rapporter, hvor ca. halvdelen er rettet mod at understøtte myndighedsbeslutninger på luftforureningsområdet for kommuner, ministerier og EU Kommissionen.

Jørgen Brandt er 47 år. Han bor sammen med Anne Munch Terkelsen og har tre børn. Han er født på Tuse Næs ved Holbæk og bor nu i Brøndby Strand.

Yderligere oplysninger

Professor Jørgen Brandt, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, tlf. 8715 8522, jbr@dmu.dk

Læs mere om Jørgen Brandt

 

Science and Technology, Institut for Miljøvidenskab, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31