Psykisk APV på ST

Den psykiske arbejdspladsvurdering (APV) bliver sat i gang mandag d. 29. februar 2016. Dekan Niels Chr. Nielsen opfordrer alle medarbejdere til at besvare spørgeskemaet.

25.02.2016 | Christina Troelsen

Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology. (Foto: Anders Trærup).

Kære medarbejder på Science and Technology

Den psykiske arbejdspladsvurdering (APV) bliver sat i gang mandag d. 29. februar 2016 med en spørgeskemaundersøgelse på hele AU.

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for os alle. Jeg vil derfor opfordre dig til at bruge tid på at besvare spørgeskemaet, så vi kan få et dækkende billede af trivslen på fakultetet.

Denne gang er det efter drøftelse i ledelsen og i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) besluttet, at der skal lægges endnu mere vægt på dialog, når APV-resultaterne ligger klar. Det er blandt andet derfor, der ikke er mulighed for at skrive kommentarer i forbindelse med besvarelse af spørgeskemaet.

Endvidere er der denne gang suppleret med nogle få spørgsmål, som er formuleret specifikt for fakultetet.

Alle ledere og medarbejdere modtager spørgeskemaresultaterne i en rapport for Science and Technology d. 19. maj 2016.

Fakultetsledelsen vil, i samarbejde med samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationerne samt HR, følge op på rapporten, når den kommer. Vi skal sikre, at der bliver taget hånd om eventuelle udfordringer og problemer i arbejdsmiljøet, og at der bliver fulgt op med konkrete handlingsplaner. Opfølgningen vil primært komme til at foregå lokalt i de enkelte enheder gennem dialogmøder.

Spørgeskemaet er i lighed med tidligere udarbejdet af Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus BSS.

Jeg vil benytte lejligheden til at understrege, at spørgeskemaundersøgelsen er anonym.

I kan læse mere om AU’s fællesproces, spørgeskemaet, opfølgning mv. på AU’s hjemmeside for psykisk APV.

Med venlig hilsen

Dekan Niels Chr. Nielsen


Se også nyheden på AU-medarbejderportalen: Psykisk APV spørgeskema i uge 9

Medarbejdere
89573 / i31