Psykisk APV: Resultaterne for ST er kommet

Dekan Niels Chr. Nielsen glæder sig over at det går den rigtige vej med arbejdsmiljøet. Men der er stadig noget, der skal arbejdes med, og som skal være bedre.

19.05.2016 | Anne-Mette Siem

Kære medarbejdere

Så er den psykiske APV for 2016 landet i jeres postkasser. Jeg vil opfordre jer alle til at gå ind at kigge på jeres lokale resultater og til at deltage i opfølgningsarbejdet lokalt.

Når jeg ser på de overordnede resultater for ST, kan jeg ikke lade være med at glæde mig. For det går den rigtige vej med vores arbejdsmiljø. APV’en for ST viser både en høj grad af trivsel og et stort engagement. Men der er stadig noget, der skal arbejdes med og som skal være bedre, fx stress og balancen mellem privat- og arbejdsliv.

Arbejdet med at følge op på APV’ens resultater skal nu i gang rundt omkring på institutter og centre, og vi skal adressere de problemstillinger, der er. Processen bygger på dialog, for det er igennem dialogen at forståelsen for udfordringer og problemstillinger opstår og løsningerne kan findes.

APV’en er en temperaturmåling, men udvikling af et godt arbejdsmiljø er en kontinuerlig proces. Resultaterne er et skridt i den rigtige retning, men vi skal vedvarende arbejde for at skabe den gode arbejdsplads.

I kan finde den lokale procesplan for APV-opfølgningen på ST’s sider om psykisk APV http://scitech.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/psykapv2016/

Læs alle rapporter og find mere information om psykisk APV på de centrale sider om emnet

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykisk-apv-20152016/

 

Venlig hilsen

Dekan Niels Chr. Nielsen

 

 

 

 

Medarbejdere
89573 / i31