Ros til ph.d.-skolen i ny evalueringsrapport

Forskerskolen GSST har netop haft besøg af et internationalt evalueringspanel bestående af anerkendte forskere fra Københavns Universitet, Wageningen Universitet (Holland) og University of California, Irvine (USA). Panelet skriver i den netop offentliggjorte rapport, at forskeruddannelsen er meget velorganiseret og af høj international standard.

11.05.2015 | Ida Marie Gerdes

Ph.d.-skoleleder og prodekan for talentudvikling Jes Madsen er meget tilfreds med evalueringspanelets konklusioner: ”Det har været spændende at læse, hvordan anerkendte forskere fra andre universiteter vurderer ph.d.-uddannelsen ved GSST. Rapporten som evalueringspanelet har udarbejdet bekræfter, at ph.d.-uddannelsen her på stedet er af høj international standard. Der er blandt andet blevet lagt mærke til de ph.d.-studerendes høje publiceringsaktivitet, vejledernes engagement, og også hvordan ph.d.-uddannelsen administreres inden for de rammer, som bekendtgørelsen sætter”, siger prodekan Jes Madsen.

Relevante ph.d.-kurser på et højt fagligt niveau er et af de områder, som panelet har diskuteret med de studerende. Panelet anbefaler, at der afsættes midler centralt til at tilrettelægge og udvikle ph.d.-kurser, således at de ph.d.-studerende får mulighed for at tage kurser, der fagligt passer ind i deres uddannelse. ”Dette område var også et af de områder, der blev peget på i undersøgelsen ”Kvalitet i Ph.d.-forløb”, som blev offentliggjort i 2014. Vi har allerede afsat flere midler til udviklingen af de faglige ph.d.-kurser, og det er et område, som fortsat vil blive prioriteret i tæt dialog med både ph.d.-udvalg, programformandskredsen og selvfølgelig de studerende,” siger Jes Madsen.

Et andet område, som rapporten slår ned på er ph.d.-planneren, der fungerer som projektplanlægningsværktøj. Panelet mener, at de studerende og vejlederene i langt højere grad end det er tilfældet kan anvende planneren til at tilrettelægge og styre deres projekt.”Jeg er klar over, at planneren kom lidt skidt fra start, så det glæder mig, at flere og flere af de ph.d.-studerende begynder at anvende den mere aktivt til at styre deres projekt, selvom jeg er helt klar over, at projektstyring alene ikke tager hånd om det problem med tidspres, som panelet også adresserer”.

Rapporten peger på, at det især er ph.d.-studerende på 5+3-ordningen, der føler et meget stort pres i forhold til at leve op til de krav, der stilles til ph.d.-uddannelsen, fordi de skal nå rigtig meget i løbet af de tre år, de har til forløbet. Samtidig udtrykker panelet bekymring overfor dimensioneringen af kandidatuddannelserne, som sætter begrænsninger for muligheden for at påbegynde ph.d.-forløbet allerede efter bachelor på de dimensionerede uddannelser.

”Vi vil nu arbejde videre med de anbefalinger og konklusioner, som panelet er kommet med, og i den forbindelse også kigge nærmere på hvilke muligheder, der kan være for at tilrettelægge ph.d.-uddannelsen på en sådan måde, at vi fastholder den høje kvalitet, samtidig med at vi sikrer, at de ph.d.-studerende bruger deres tid på relevante kurser og undervisningsaktiviteter, der forbereder dem til en karriere både i og uden for universitetet,” siger Jes Madsen.

Læs evalueringsrapporten fra det internationale panel

Læs GSST's selvevalueringsrapport

Læs undersøgelsen Kvalitet i ph.d.-forløb fra 2014 

 

Medarbejdere
89573 / i31