Forskningsleder-bevilling til at undersøge intuition i naturvidenskab

Lektor Samuel Schindler, Center for Videnskabsstudier, Institut for Matematik, har fået en bevilling på 7 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program.

23.06.2015 | Christina Troelsen

Lektor Samuel Schindler, Center for Videnskabsstudier, Institut for Matematik.

Samuel Schindler er filosof og beskæftiger sig med forholdet mellem filosofi og videnskab. Hans forkningsprojekt Intuitions in Science and Philosophy har til formål at undersøge intuitioner, der fungerer som evidens.

Projektet vil undersøge, hvad der begrunder brugen af intuitive domme som evidens inden for linguistik, filosofi og fysik. Det vil også spørge, om de intuitive domme i fysik kan siges at være mere pålidelige end dem, der benyttes i lingvistik og filosofi. Projektet vil ydermere vurdere, hvilken indflydelse tankeeksperimenter har haft gennem fysikhistorien.

Samuel Schindler er født og opvokset i Tyskland. Han har været ansat ved Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet, siden 2011.

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen
89573 / i31