Science and Technology går over til semesterstruktur

Undervisningen på Science and Technology vil fra september 2017 blive tilrettelagt efter en semesterstruktur, der skal afløse den nuværende kvartersmodel. Det er netop blevet besluttet af fakultetsledelsen.

04.12.2015 | Christina Troelsen

Fakultetsledelsen på ST besluttede 3. december at undervisningen fra og med 1. september 2017 tilrettelægges efter en semesterstruktur.

Beslutningen omfatter:

  • Undervisningsstruktur: ST indfører semesterstruktur med 15 ugers undervisningssemester og 4 ugers eksamensperiode.

    • Efterårssemestret starter mandag i den uge, hvor 1. september er placeret. Uge 42 er skemafri. Reeksamen afvikles i februar-marts.
    • Forårssemestret starter mandag i den uge, hvor 1. februar er placeret. De tre dage op til påske er skemafri. Reeksamen afvikles i august.

  • Kursusstruktur: Alle kurser på ST skal fortsat være delelige med 5 ECTS-point. Kurser som afsluttes midt i semestret må ikke afsluttes med en egentlig prøve. Kurserne skal tilrettelægges, så den enkelte studerende maksimalt har 4 prøver i hver eksamenstermin. 
  • Uddannelsernes struktur: Kravet om minimum 30 ECTS fagpakker på scienceuddannelserne erstattes af et princip om, at faglige retninger inden for en uddannelse kan stille krav om understøttende kurser fra andre fagområder.
  • Indfasningstidspunkt: Semesterstrukturen indføres med virkning fra september 2017.

 

Formålet er med at indføre semesterstrukturen er bl.a. at kunne udbyde længerevarende kurser, som bedre understøtter læring, fordybelse og progression, at bidrage til at lette stressniveauet blandt studerende ved at der er færre eksaminer og at øge muligheden for at kombinere med de øvrige fakulteters undervisningsstruktur. Samtidig giver det en lettere studieadministrativ understøttelse og mere effektiv undervisningstid.

Fakultetsledelsen har nedsat en styregruppe for implementering af den nye undervisningsstruktur, bestående af to studieledere, to institutledere og prodekanen for uddannelse. Styregruppen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper efter behov.

Spørgsmål kan rettes til Anna Bak Maigaard, Fakultetssekretariatet, annabak@au.dk

Medarbejdere
89573 / i31