Seks nye ’undergrundsprojekter’ på ST

Seks nye ST-forskningsprojekter bliver sat i søen efter årets første tildeling af midler fra Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre. Alle nye projekter har potentiale til at frembringe ny viden, som støtter op om den eksisterende forskning i partnerskabet. I alt er 15 projekter tildelt midler.

02.03.2018 | Rasmus Rørbæk

(Foto: Colourbox)

Det er sjette gang Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC) tildeler støtte til udvalgte forskningsprojekter, som kan bidrage med ny viden og resultater mod målet om øget indvinding af olie og gas fra den danske del af Nordsøen.

”De valgte projekter gør de igangværende forskningsprogrammer stærkere. De har alle robuste planer bag sig og et tydeligt anvendelsespotentiale. Samtidig er et gennemgående træk at de bidrager med ny viden til vores seks forskningsprogrammer,” siger Morten W. Jeppesen, Programme Director, DHRTC.

De nye forskningsprojekter styrker bl.a. indsatser inden for kritiske områder som produktionsteknologi, vandinjektion og korrosion, der er væsentlige udfordringer for olie og gasindustrien.

Modtagerne på Science and Technology er:
Lektor Tobias Weidner, Institut for Kemi, med to projekter.
Lektor Jens Vinge Nygaard, Institut for Ingeniørvidenskab.
Postdoc Alberto Scoma, Institut for Bioscience.
Ingeniørdocent Ole Balling, Institut for Ingeniørvidenskab.
Videnskabelig assistent Søren Dollerup Nielsen, Institut for Bioscience.

Udvalgskriterier
DHRTC har i tre år arbejdet på at nå det planlagte aktivitetsniveau. En del af den rejse har været at udarbejde kriterier for udvælgelse af de forskningsprojekter, som modtager midler fra centret.

”Vi holder os for øje, at de resultater der genereres i forskningsprojekterne får den bedst mulige støtte på den ofte komplicerede vej til anvendelse i industrien. Blandt andet fokuserer vi i evalueringen på robusthed i forhold til projektorganisation, -økonomi såvel som på den forskningsmæssige værdi af de resultater, som forventes undervejs,” forklarer Jesper Holst, Project Manager i DHRTC.

Læs mere om de 15 projekter og DHRTC på hjemmesiden for Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre.

Medarbejdere
89573 / i31