Seniorforsker Pia Frederiksen udpeget til Danmarks første Klimaråd

De menige medlemmer i et nyt uafhængigt Klimaråd, der skal rådgive regeringen i klimapolitiske spørgsmål, er netop udpeget af Klima-, energi- og bygningsministeren.

24.02.2015 | Anna Busch Nielsen

Seniorforsker Pia Frederiksen, Institut for Miljøvidenskab er netop udpeget til Danmarks første Klimaråd.

Seniorforsker Pia Frederiksen fra Institut for Miljøvidenskab er udpeget som et af seks menige medlemmer i Danmarks første Klimaråd. Pia Frederiksen forsker i arealanvendelse med fokus på miljøperspektiver og forandringsprocesser og vil særligt skulle bidrage til rådets arbejde med sin viden om landbrugssystemer og bioenergi.

Klimarådet har til sammen en meget bred ekspertise, der dækker en række områder som energi, transport, landbrug, miljø, natur, byggeri og økonomi. 

En af Klimarådets vigtigste opgaver bliver at rådgive om, hvordan Danmark sikrer en effektiv omstilling til et samfund med meget lave udledninger af drivhusgasser, et samfund, der i højere grad er uafhængigt af forsyningen af fossile brændstoffer.

Det er desuden Klimarådets opgave at vurdere, om vi lever op til vores klimaforpligtelser, nationalt og internationalt.

Klimarådet har økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, Københavns Universitet som formand. 

Se pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet her.

Kontaktoplysninger:

Pia Frederiksen,

E-mail: pfr@envs.au.dk

Tlf.: 87158539

Medarbejdere
89573 / i31