Smag på innovation

Hverdagen er blevet mere presset for mange, så der ryger en færdiglavet ret ned i kurven i supermarkedet, når onsdagen bliver lidt for stram til at lave mad. Men hvordan er næringsværdierne i den mad? Hvilken belastning giver det længere tilbage i produktionskæden, at vores spisevaner har flyttet sig – kan landbruget følge med? Kan klimaet og naturen? Kan vores helbred? Nyt forskningscenter stiller nu skarpt på fremtidens fødevarer. iFOOD åbnede d. 25/9 i selskab med flere end 100 interesserede gæster.

27.09.2017 | Amalie Tromborg Thaysen

Dagens talere markerede åbningen af centeret ved at klippe røde bånd af pizzabakker, hvori iFOODs logo lå som bagt brød. Fra venstre ses professor Lotte Bach Larsen, Kim Kofod Hansen (Region Midtjylland), dekan Niels Chr. Nielsen, Sven Thormahlen (Arla) og Lone Ryg Olsen (Danish Food Cluster) (Foto: William Eckloff)

Efter talerne var der mulighed for at gå rundt mellem stande, der viste eksempler på den nyeste forskning inden for fødevarer. (Foto: William Eckloff)

Til åbningen af et forskningscenter inden for fødevarer skal det selvfølgelig være muligt at få afprøvet sine sanser, og det var sandelig også tilfældet ved åbningen af iFOOD. Der var smagsprøver på diverse forsøg med convenience madvarer, som centeret står for, bl.a. marengs bagt på kartoffelmel. På et andet hvidt beklædt bord kunne man teste sin egen opfattelse af smagen sød – hvordan lugter den? Der var fem forskellige prøver, man kunne dufte til, og derefter selv bestemme hvilken man synes ved at skrive det ned og være en del af statistikken. Centret starter allerede ved åbningen med at vise deres diversitet, at de favner bredt.  

Mandag 25/9 var dagen, der markerede åbningen for Centre for Innovative Food Research, iFOOD. Det er et af i alt syv strategiske forskningscentre, der skal etableres på Science and Technology i 2017. iFOOD var det fjerde i rækken, og repræsenterer en ambitiøs forskningsstrategisk satsning med international gennemslagskraft, der har til formål at sikre tværfaglig forskning inden for en række samfundsvitale områder ved at samle kompetencer og forskningsfaciliteter på en måde, der kan rumme både fremtidige forskningsindsatser i Danmark og forskningsstrategier på EU-plan.

Dekan Niels Chr. Nielsen brugte anledningen til at fastslå vigtigheden af excellent forskning inden for innovativ fødevareforskning og –produktionsmetoder: ”Verden som vi ser den i dag bliver større og større, og det udløser et problem ift. fødevarer, da der er brug for mere mad, men vi har stadig kun den samme jord, og den bliver ikke større arealmæssigt. Derfor er etableringen af dette interdisciplinære forskningscenter inden for fødevarer, som forener fødevareproduktion med fødevarebearbejdning og –udvikling i et innovativt perspektiv en løsning på dette problem. Hos Science and Technology-fakultetet er centeråbningerne en ambitiøs strategisk prioritet.”

De strategiske forskningscentre etableres for at sikre tværgående samarbejde om forskning og samarbejde med erhvervsliv, kommuner og regioner. Tanken er, at fakultetsbrede samarbejder signifikant kan styrke og synliggøre forskning, hvor der både er et stort samfundsmæssigt potentiale og mulighed for at opbygge en international førende aktivitet med stort forskningsmæssigt volumen og stor samfundsmæssig gennemslagskraft.

Senior Vice President of Reasearch development hos Arla Foods Amba, Sven Thormahlen, formulerede hans drømme for samarbejdet med iFOOD meget kort og præcist: “Først havde vi telefonen. Så fik vi iPhonen, og telefonen blev aldrig den samme. Det er ligesom med dette center, iFOOD, jeg har store håb til at det vil revolutionere fødevareforskningen. Arla har valgt at blive en del af dette forskningscenter, da vi deler mange af de samme interesser, og vi tror at dette center bliver en milesten ift. bæredygtig fødevareproduktion.”

Centerleder, Lotte Bach Larsen, tog til sidst ordet for at takke for det store fremmøde, og gav hendes bud på det videre arbejde med iFOOD: ”Der har længe været et succesfyldt samarbejde mellem Aarhus Universitet og erhvervslivet inden for fødevareforskning, men fordi problemerne bliver mere komplekse, er der brug for mere specialiserede forskningscentre som f.eks. iFOOD. Dette center har et stort ønske om samarbejde med erhvervslivet, da vi ved det er vejen frem. Vi vil lave løsninger, der gør det nemmere for forbrugerne at træffe de rigtige valg i en travl hverdag, valg der er mere sunde, nemme og bæredygtige, for vores vision er at skabe innovative løsninger til globale udfordringer.”

 

Læs mere her

Medarbejdere
89573 / i31