ST får grundforskningscenter med fokus på bæredygtig CO2

Troels Skrydstrup bliver leder af grundforskningscentret CADIAC, hvor der skal forskes i måder at bruge CO2 som en værdifuld ressource fremfor et affaldsprodukt.

07.10.2014 | Anne-Mette Siem

Professor Troels Skrydstrup, der bliver leder af grundforskningscentret CADIAC. Foto: Lise Balsby, AU Kommunikation

Kuldioxid (CO2) vækker normalt billeder af forurening og global opvarmning hos folk. Men hvad nu hvis man gentænkte CO2 og, i stedet for kun at se det som et problem, også så drivhusgassen som en ressource? Det er præcis det fokus grundforskningscenteret CADIAC kommer til at få. Centret bliver realiseret efter en bevilling på 60 millioner fra Danmarks Grundforskningsfond.

Målet med centret er, som beskrevet i ansøgningen til Danmarks Grundforskningsfond, ”at afdække fundamental ny viden om aktivering af CO2 og derved skabe bæredygtige løsninger til, hvordan molekylet kan udnyttes som en værdiful reagens til højværdi-kemikalier, der er vigtige for industrien. Det er et mål, der kun kan nås via en international og interdisciplinær indsats, hvor de fire områder katalyse, materialekemi, overfladekemi og elektrokemi bliver kombineret. Via fundamentale gennembrud i disse krydsfelter ønsker centret at ændre opfattelsen af kuldioxid fra at være et problematisk forbrændingsprodukt til at være en værdifuld ressource, der er essentiel for at kunne skabe et energi- og ressourceeffektivt samfund, hvor kulstof fylder mindst muligt”.

Professor Troels Skrydstrup, Institut for Kemi og iNANO, bliver leder af centret. De øvrige hovedkræfter bliver professor Kim Daasbjerg, Institut for Kemi og iNANO, samt de to udenlandske professorer Melanie Sanford, University og Michigan og professor Mathias Beller, Leibniz – Institute of Catalysis.

Desuden er Anders Thyboe Lindhart og Joseph Iruthayaraj, Institust for Ingeniørvidenskab, samt Nina Lock, Institut for Kemi og iNANO, tilknyttet centret.

Troels Skrydstrup er professor ved Institut for Kemi og iNANO. Han har en omfattende videnskabelig produktion med over 205 internationale publikationer, to patenter og to andre patenter på vej. Han er født på Frederiksberg, men er opvokset i Montreal i Canada. Kandidat- og ph.d.-graden har han fra DTU, mens hans karriere blandt andet førte  ham rundt om forskellige franske universiteter, inden han i 1997 kom til Institut for Kemi på Aarhus Universitet. I 2002 blev han professor og han har været leder både af Kemi og iNANO.

Læs mere om AUs øvrige deltagere i det nye center:

Kim Daasbjerg

Anders Thyboe Lindhardt

Nina Lock

Joseph Iruthayaraj

Fakta om de nye banebrydende forskningscentre

Danmarks Grundforskningsfond investerer 700 millioner og afsætter yderligere 400 millioner kroner til 12 nye Centers of Excellence, som skal sætte en international standard for innovativ forskning. De nye centre bliver etableret for en seksårig periode med mulighed for forlængelse med endnu fire år.

Læs pressemeddelelse fra Danmarks Grundforskningsfond 

Læs om de øvrige to Centres of Excellence på Aarhus Universite

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31