ST-forskere efterspurgt af politikere og medier

I forbindelse med behandlingen af regeringens landbrugspakke har forskere fra ST for alvor været fremme i medierne og er efterspurgt af både presse og politikere med deres faglige viden.

24.02.2016 | Christina Troelsen

Forskere var indkaldt som eksperter tirsdag d. 23. februar, hvor Folketingets miljø- og fødevareudvalg afholdt en hastehøring om Landbrugspakken. I panelet deltog fire forskere fra ST.

”Forløbet omkring Landbrugspakken har illustreret vigtigheden af, at den rådgivning som ST leverer, er baseret på en stærk forskningsbase, samt at rådgivningen er uafhængig af ministerier og interesseorganisationer” siger prodekan Kurt Nielsen, der var en af eksperterne i høringen.

”Forløbet har vist, at ST har været i stand til at levere rådgivning af høj kvalitet selv med meget korte frister”, fortsætter Kurt Nielsen.

Vi har samlet nogle af DCA og DCEs bidrag til debatten her:

Notat om faglig dialog mellem Aarhus Universitet og SEGES (09.02.2016)
Der har på det seneste været rejst spørgsmål om, hvordan forskerne ved DCE og DCA, Aarhus Universitet, har rådgivet Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til landbrugets kvælstofudledning. Kritikere mener, at processen kan skabe tvivl om Aarhus Universitets uafhængighed, og derfor har Aarhus Universitet nu fremlagt den faglige dialog mellem forskere fra DCE/DCA og SEGES i et notat. Læs mere

Se notatet: Notat vedr. SEGES’ kommentering af udkast til revurdering af baseline

 

Universitetsrådgivning sikrer faglig kvalitet (23.02.2016)
Debatindlæg i Børsen af Hanne Bach, direktør, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Niels Halberg, direktør, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet. Læs mere

 

Hvad er baseline egentlig for noget? (23.02.2016)
I lyset af de seneste ugers debat om regeringens landbrugspakke giver professor Jørgen E. Olesen (DCA) og chefkonsulent Poul Nordemann Jensen (DCE) her en forklaring på det centrale begreb "baseline". Læs mere


Link til Folketingets video fra høringen: Høring i Miljø-og Fødevareudvalget 23.02.2016

Medarbejdere
89573 / i31