AU klar til den største disruption

170 var fremmødt til den officielle indvielse af det nye strategiske forskningscenter, iClimate, i Roskilde. Her blev det slået fast, at iClimate skal fokusere på den vel nok største disruption af alle, klimaændringerne, og favner så vigtige forskningsområder, at det kommer os alle ved.

06.12.2017 | Rasmus Rørbæk

Bestyrelsesformand Connie Hedegaard gav de 170 fremmødte stof til eftertanke, og pointerede vigtigheden af det arbejde, iClimate står overfor nu. (foto: Rasmus Rørbæk)

Dekan Niels Chr. Nielsen betonede vigtigheden af samarbejdet omkring iClimate for at imødegå den vel nok største disruption, vi står overfor: klimaforandringerne (Foto: Rasmus Rørbæk)

Centerleder Jørgen Brandt fastslog, at man med iClimate har skabt et center, der tager en holsitisk tilgang til dyb viden og løsningsorienterede tiltag indenfor klimaforskningen. (Foto: Rasmus Rørbæk)

’Vi kommer nok alle til at føle klimaet her i lokalet’, lød det feststemt mellem de fremmødte, da de op mod 170 gæster samledes i receptionslokalet på Institut for Miljøvidenskab i Roskilde. Her blev da også lidt tæt i luften, men den stigende temperatur gav blot endnu større relevans for dagens begivenhed: åbningen af klimaforskningscenteret, iClimate.

”Aarhus Universitet er klar til at tage sin del af ansvaret for at skabe den fornødne ballast til at imødegå klimaforandringernes betydning for erhverv og samfund. Vi har høje ambitioner for fremtiden, og er vil i den forbindelse knytte tættere bånd med omverdenen, og skabe nye alliancer og partnerskaber. Klimaforandringerne har betydning for stort set alle industrier og områder, og kan vel næsten kaldes den største disruption, som vi står overfor.

Med iClimate håber jeg, at vi kan give samfund og erhverv adgang til den nyeste viden og førende forskning, samt mulighed for at udvikle løsninger, der kan hjælpe os ind i en klimaforandret fremtid,” sagde dekan Niels Chr. Nielsen, der er initiativtager til etablering af de interdisciplinære forskningscentre på Aarhus Universitet inden for samfundsmæssigt vigtige områder.

iClimate er det sjette strategiske forskningscenter på Science and Technology, der lyder det fulde navn: Interdisciplinary Centre for Climate Change. Centrene etableres på Science and Technology i 2017 for at sikre tværgående samarbejde om forskning og samarbejde med erhvervsliv, kommuner og regioner.

I de senere år har der også været stigende fokus på klimaspørgsmålet i den danske forskningsverden. Indtil videre har en stor del af arbejdet bestået i at forstå og beskrive de ændrede klimaforhold, og i begrænset omfang fokuseret på de medfølgende udfordringer, herunder mulighederne for at begrænse virkningerne af de menneskeskabte ændringer.

iClimate vil i højere grad fokusere på en mere løsningsorienteret tilgang til udfordringerne med et solidt fodfæste i den akkumulerede viden. AU’s bestyrelsesformand, Connie Hedegaard, benyttede lejligheden til at pointere, hvor vigtig opgaven foran iClimate er:

“Verden har brug for, at der nedbrydes siloer mellem traditionelle instanser. Især mellem viden, samfund og beslutningstagere omkring klimaets farandringer, hvor vi sammen må finde mere løsningsorienterede retninger sammen. Derfor er iClimate så vigtig, da det netop er sigtet her. At omsætte viden til handling er af afgørende betydning nu, hvor vi kan ane den hast, som klimaforandringerne sker med.

Klimaforandringerne er så vigtige, at det vedrører os alle. Vi håber, I vil hjælpe os andre med at tage de første skridt på basis af den dybe viden, I repræsenterer. Tillykke med det nye center,” lød det fra Connie Hedegaard.

Bestyrelsesformandens ord fandt genlyd hos professor Jørgen Brandt, der som centerleder får opgaven at samle og fokusere forskningsområderne, der hidrører iClimate. Danmark har i mange år været et foregangsland indenfor klimaforskning, og AU har styrkepositioner med international førende forskergrupper. I samarbejde med samfund og virksomheder vil iClimate nu yderligere kunne understøtte en bæredygtig fremtid.

“Jeg kan huske i min begyndende karriere i 1985, hvor jeg samlede på presseklip, og allerede dengang var der nærmest ikke en dag, hvor klimaforandringer ikke blev omtalt. Ser man på medierne i dag er det et lignende billede. Her tales så om, at temperaturen på kloden er den højeste nogensinde målt, og man fornemmer en øget bevidsthed om, at vi er nødt til at foretage os noget.

Det er det, vi gør med dannelsen af dette center. Det er ikke længere relevant at spørge, om klimaforandringerne sker – nu er det kun et spørgsmål om hvor meget, hvornår og hvordan det vil ramme forskellige aspekter af vores liv kloden rundt.

For at låne en linje fra den berømte canadiske forfatter, Margaret Atwood, så er det måske forkert at omtale det som blot ændringer i klimaet – for det griber ind i alle aspekter af vores liv og vores livsgrundlag, at det ændrer alt. Derfor er der brug for dette center, der ser holistisk på alle aspekter af klimaforandringernes betydning og udvikling, og ser på de tilpasningsmuligheder og andre løsningsmuligheder, der til rådighed for samfundet, industrien og den politiske sfære,” sagde Jørgen Brandt.

Læs mere om centeret her


Se også artiklen: Ny forståelse for klimastressede planters ve og vel

Medarbejdere
89573 / i31