ST lancerer ambitiøs strategi

Science and Technologys strategiplan frem mod 2020 og de tilhørende handleplaner er nu sat i gang. Institutternes og centrenes strategier sætter sammen med fakultetets overordnede strategiplan nogle ambitiøse mål. Målsætningen er at styrke udviklingen af kerneydelserne.

27.10.2016 | Christina Troelsen

Strategiarbejdet har involveret alle institutter og større centre, og der foreligger strategier og handleplaner på alle niveauer.

ST’s strategiplan fokuserer på systematisk udvikling af kvaliteten inden for fakultetets vigtigste områder - forskning, uddannelse, talentudvikling, myndighedsrådgivning, og erhvervssamarbejde. Alle vores aktiviteter skal være baseret på et stærkt forskningsfundament.

Det strategiske fokus er på udviklingen af institutters og centres aktiviteter gennem systematisk styrkelse af eksisterende og udvikling af nye højt profilerede forskningsaktiviteter, der er internationalt enestående og har samfundsmæssig gennemslagskraft. En vigtig forudsætning herfor er at engagere og fastholde den næste generation af talentfulde forskere gennem målrettet rekruttering og talentudvikling.

Strategien sætter fokus på at motivere og udnytte de synergier, der er mellem institutter og centre, på tværs af fakultetet, universitetet og med eksterne partnere. For at understøtte det, er det vigtigt at fakultetet sikrer og udvikler rammerne for kerneaktiviteterne i form af bygninger, infrastruktur og en effektiv og sammenhængende administration med fokus på den enkelte medarbejder.

Dekan Niels Chr. Nielsen er meget tilfreds med de planer, der nu er for det videre arbejde:

”Strategiplanen skal sikre, at kvaliteten er i fokus for alt hvad vi gør på ST og hjælpe os med prioriteringen af ressourcer til den strategiske udvikling af fakultetet. Vi har på ST et helt unikt potentiale fordi vi kan kombinere vores styrker inden for klassisk naturvidenskab, myndighedsrådgivning og ingeniørområdet i samspil med nationale og internationale samarbejdspartnere til at sætte fokus på samfundets vigtigste udfordringer: de såkaldte ”grand challenges” og mulige vækstteknologier. Det skal vi blive bedre til at udnytte. Kernen i vores virke skal fortsat være den stærke forskning, dygtige rådgivning, samarbejde og kvalitetsuddannelse, som allerede nu foregår på institutter og centre”, siger han.

Strategiprocessen på fakultetet er foregået ”bottom up” med udgangspunkt i institutters og centres egne strategier, og det er en af de særlige styrker ved ST’s strategi, mener dekanen:

”Det er en ambitiøs plan, men fordi den baserer sig på lokale strategier og dermed har til sigte at involvere alle medarbejdere uanset niveau og funktion, er jeg overbevist om, at vi med et stærkt ejerskab og commitment sammen kan opfylde visionen og missionen og nå vores mål,”  siger Niels Chr. Nielsen.

Strategiarbejdet fortsætter

Fakultetsledelsen godkendte institutstrategierne i foråret og med godkendelsen af den overordnede strategi for ST er udarbejdelsen af strategien for perioden frem mod  2020 afsluttet. Nu kommer så den vigtigste fase, nemlig implementering og realisering af de ambitiøse mål.

Institutterne og centre har allerede før sommerferien startet arbejdet med implementering af de lokale strategier. Dekanen og prodekanerne er netop begyndt på en besøgsrunde til alle institutterne, ASE og iNANO for at høre om deres planer, og drøfte, hvordan fakultetet kan støtte det lokale arbejde – og hvordan institutterne kan bidrage til den fælles ST-strategi.

Læs ST strategien her med link til institutters og centres strategier

Medarbejdere
89573 / i31