ST skal blive bedre til Open Access

Med et øget internationalt fokus på at gøre forskning tilgængelig for alle bliver Open Access relevant for flere og flere i forskningsmiljøerne. ST har et stort potentiale for at gøre det bedre på området. AU Library ST står klar med information og vejledning.

11.10.2016 | Christina Troelsen

Det bliver i stigende grad relevant for forskere at gøre deres forskning tilgængelig via Open Acces, særligt i takt med at flere og flere fonde sætter Open Access-publicering som et krav for finansiering. Dette omfatter alle offentlige forskningsfonde og -råd. I EU’s Horizon2020-rammeprogram er Open Access ligeledes obligatorisk for at modtage støtte til forskning.     

I Danmarks Nationale Strategi for Open Access er en af målsætningerne ”At der i 2017 via digitale arkiver er uhindret, digital, adgang for alle til 80 procent af alle danske fagfællebedømte forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner, der er publiceret i 2016.". (Se Danmarks Nationale Strategi for Open Access (pdf) på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside).

Aarhus Universitet støtter denne ambitiøse målsætning. På ST er cirka 10 procent af de publikationer fra 2015, der er inden for den nationale strategis genstandsfelt, Open Access tilgængelige. Men vi har samtidig et potentiale på omkring 70 procent, der er udgivet i tidsskrifter, hvor der er mulighed for en eller anden form for Open Access. Der er altså masser af muligheder og potentiale for at nærme os målsætningen.

AU’s side om Open Access kan du finde svar på mange spørgsmål omkring Open Access. Du kan også læse mere om AU’s Open Access-politik, samt høre om nogle af dine kollegaers erfaringer med Open Access.

På AU Library ST står vi til rådighed med general vejledning omkring Open Access, hvis du har spørgsmål, kan du finde din kontaktbibliotekar her.

Medarbejdere
89573 / i31