ST sparer på energien

I den kommende tid vil der blive iværksat en række energibesparende tiltag, som skal bidrage til de samlede besparelseskrav på ST.

25.08.2016 | Christina Troelsen

I den kommende varmesæson vil vamen højst kunne skrues op på 21 °C i ST’s bygninger. (Foto: Colourbox)

I den kommende varmesæson vil vamen højst kunne skrues op på 21 °C i ST’s bygninger. (Foto: Colourbox)

Det første tiltag, der bliver sat i værk, gælder varmeregningen. I den kommende varmesæson vil du højst kunne skrue radiatorerne op på 21 °C i ST’s bygninger, med mulighed for at regulere ned, men ikke op.

Der forventes en varmebesparelse på 5 % ved dette tiltag, hvilket i ST’s samlede varmebudget er adskillige millioner kroner. Der vil løbende blive holdt øje med at  temperaturkravene opfyldes, så besparelsen fastholdes.

Energibesparelsen er et led i den samlede spareplan for ST på ca. 150 millioner kr. frem mod 2019. Planen indebærer besparelser på ca. 22 mio. kr. på bygningsområdet, herunder energibesparelser.

”Det er sund fornuft at spare på energien, hvilket de mange gode forslag, som vi modtog til budgetplanen omkring energibesparelser, også vidner om. Ved at fastholde en rumtemperatur på max. 21 °C kan vi alle bidrage til besparelser på driftsbudgettet, og dermed i sidste ende være med til at undgå afskedigelser”, siger dekan Niels Chr. Nielsen.

Arbejdstilsynet anbefaler, at rumtemperaturen holdes på 20-22 °C ved stillesiddende eller stillestående arbejde som fx i kontorer.

For at kunne fastholde temperaturen mere præcist er det nødvendigt at ST Bygningsservice udskifter radiatortermostater og radiatorventiler i udvalgte områder. Arbejdet vil blive prioriteret og så vidt muligt udført inden den kommende varmesæson begynder. Varmesæsonen går fra ca. 1. oktober til 15. maj. Information omkring udskiftninger vil ske direkte til de berørte områder.

Kommende energibesparelser

Et af de andre energibesparelsestiltag, der vil blive arbejdet på i løbet af efteråret, er at undersøge mulighederne for evt. nedlukning af ventilationen i nogle laboratorier uden for arbejdstid. Desuden vil der blive set på mulighederne for at omlægge ineffektive trykluftsanlæg, tilpasse varmebehandlingsanlæg til aktuelle behov, udskifte eksisterende pumper til lavenergipumper samt justere og tilpasse kølevandstemperaturer for at forlænge udnyttelsen af frikølingsanlæg.

Der er mange forskellige tekniske installationer, fysiske forhold og arbejdsrutiner, der skal tages hensyn til, og arbejdet vil ske i tæt dialog og samarbejde med de enkelte institutter.

Medarbejdere
89573 / i31