Status på deling af ST

Rektor har afsluttet sin runde på institutterne og forslaget om deling af fakultetet præsenteres nu for bestyrelsen. Derefter vil forslaget blive sendt i høring.

11.04.2019 | Christina Troelsen

Science and Technology. Foto: Lars Kruse, AU

Forslaget til en deling af Science and Technology præsenteres nu for bestyrelsen og sendes i høring. Foto: Lars Kruse, AU

Rektor Brian Bech Nielsen har i løbet af marts måned været rundt til medarbejdermøder på alle institutter og større enheder på ST for at præsentere sit oplæg til, hvordan ST skal deles i to fakulteter, og drøfte det med medarbejderne.

Rektor og fakultetsledelsen har efterfølgende drøftet og vedtaget et endeligt forslag til deling. Dette forslag vil rektor præsentere for universitetets bestyrelse på bestyrelsesmødet 25. april 2019.

Derefter er det planen at forslaget sendes i høring på ST og de øvrige fakulteter på AU ultimo april.

Høringsprocessen på ST vil omfatte institutter og øvrige større enheder med inddragelse af institutfora og lokale samarbejdsudvalg (LSU’er),  Akademisk Råd, Fakultetets Samarbejdsudvalg (FSU) og Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg (FAMU). Desuden vil de studerende blive inddraget.

Se tidsplanen og læs mere på siden: Proces for fremtidig organisering af ST

 

Medarbejdere
89573 / i31